Till innehållet

HjällboSamverkan Små barn

Projektet drevs av: Vårdcentralen i Hjällbo Västra Götalands offentliga primärvård

Beskrivning av projektet

En ny samarbetsmodell för utredning och insatser till små barn (0-4 år) med autism och andra betydande utvecklingsavvikelser ska byggas upp lokalt i den mångkulturella stadsdelen Hjällbo i Göteborg.

Syftet för vårt projekt är att bygga upp en ny samarbetsmodell för utredning och insatser till små barn (0-4 år) med autism och andra betydande utvecklingsavvikelser lokalt i en mångkulturell stadsdel. Vårt projekt finns i den mångkulturella stadsdelen Hjällbo i Göteborg där 98% av befolkningen har ickesvenskt ursprung. Modellen innefattar möjligheter till utredning på bas (BVC)- och specialistnivå då svårigheter och utvecklingsavvikelser fångats upp hos barnet vid BVC-uppföljning. Samma team som ansvarat för utredning ansvarar även för planering, initiering och genomförande av individuellt anpassade insatser för barnet lokalt i närmiljön

Målsättningen är ökade möjligheter till föräldramedverkan och föräldrars engagemang i insatser för barnet både i hemmet och i förskolan samt ökade möjligheter för samverkan i nätverket runt familjen. Verksamheten sker utifrån BVC och lokalt på familjecentralen i Hjällbo.Genom projektmedel har vi fått möjlighet till arbete lokalt i Hjällbo från specialistenheter. Genom detta lokala arbete finns en ökad möjlighet att undvika avbrott i vårdkedjan och en ökad möjlighet till snara insatser, individuellt anpassade för barnet och för familjen.

I projektet samverkar olika verksamheter med stöd från Allmänna arvsfonden: Närhälsan Hjällbo barnavårdscentral, Angereds närsjukhus, Psykologenheten för mödra-och barnhälsovård, logopedenheten i Göteborg, barn-och ungdomshabiliteringen samt representanter från Gillbergcentrum. Utvecklingen för projektet planeras i samråd i  Styrgruppen där verksamhetschefer/representanter för de olika verksamheterna ingår. För vårt team "HjällboSamverkan Små barn"  är de lokala verksamheterna i stadsdelen runt barnet och familjen viktiga samarbetspartners. Sådana kontakter är t.ex. personalen på familjecentralen och den öppna förskolan där vi gemensamt har våra lokaler. Vi har träffar med med förskolechefer och specialpedagoger, resursenheten vid socialtjänsten och anhörigkonsulent i stadsdelen. För varje barn och familj finns olika behov och nätverk involveras under utredning och i insatser enligt behov. I vårt arbete är BVC sjuksköterskorna från start i möten med barn och familjer och under den fortsatta uppföljningen av avgörande betydelse.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Kontakt

Ort
Göteborg-Hjällbo

Liknande projekt

  • Vi är med

    I Hjällbo bedriver Rädda Barnen en verksamhet som utgår från de boendes delaktighet och engagemang. Det handlar om att skapa forum där barn och…

  • Hej Salam

    Projektet besöker under två år alla gotländska skolor för att främja en värdegrund och ett förhållningssätt som öppnar för integration.

  • Dalakulturens teater - tradition och samtid som modern internationell marionetteater

    Elever vid Leksands folkhögskola och Sätergläntan ska sätta upp en marionetteaterföreställning som visas för kommunens samtliga grundskolor.…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.