Till innehållet

Vi är med

Projektet drivs av: Rädda Barnen Region Väst

Beskrivning av projektet

I Hjällbo bedriver Rädda Barnen en verksamhet som utgår från de boendes delaktighet och engagemang. Det handlar om att skapa forum där barn och ungdomar kan utveckla sin självkänsla och göra sin röst hörd.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Kontakt

Ort
Göteborg-Hjällbo

Liknande projekt

  • HjällboSamverkan Små barn

    En ny samarbetsmodell för utredning och insatser till små barn (0-4 år) med autism och andra betydande utvecklingsavvikelser ska byggas upp lokalt i…

  • Rösträtt

    Barns rätt till musik på barns villkor!

  • SAMFÖR

    SAMFÖR (Samordnat föräldrastöd) har välbefinnandet för barn och unga med funktionsnedsättningar och deras familjer i fokus. Det sker genom att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.