Till innehållet

iCykel - Inkludering i Cykelförening

Projektet drivs av: Svenska Cykelförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att göra cykelklubbar mer öppna och tillgängliga och utvidga sin verksamhet för att inkludera fler personer med syn- eller rörelsenedsättning.

Projektet består av tre delar. Den ena delen är att skapa en utvecklings- och utbildningsplan för ideella ledare för att bättre bemöta målgruppen. Den andra delen är att ta fram en utvecklingstrappa från bredd till elitidrott för paracyklister. Den tredje delen är att stärka målgruppens inflytande genom att skapa demokratiska mötesplatser där unga ledare ur referensgruppen får utrymme att påverka verksamheten. Cykelförbundet ska också arbeta för att utöka verksamheten med MTB och E-cykling för målgruppen.

Utbildningsplanen och informationsmaterialet kommer sammanställas i en kunskapsportal på förbundets hemsida. Tillsammans med referensgruppen fortsätter Svenska Cykelförbundet handleda och utbilda föreningar som vill bredda sin verksamhet och nå fler aktiva paracyklister.

 

Beviljat belopp

7 303 380 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

7 303 380 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

E-post
Ort
Bromma

Liknande projekt

  • Framefotboll med parasportskola

    Projektet ska i Sverige etablera sporten Frame Fotboll efter brittisk förebild. I Frame Fotboll ingår fem spelare i varje lag och man använder sig…

  • Boccia för ungdomar med gravare funktionsnedsättningar

    IFAH (Idrottsföreningen för alla handikappade) vill i samarbete med föreningen Tranan HIK öka intresset för boccia i Stockholm och Mälardalen.

  • Parasportskolan

Sidan uppdaterades 2024-05-02.