Till innehållet

Identifiera flera!

Projektet drivs av: Stiftelsen ChildXfoundation

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd tidigt.

Sexuell kommersiell exploatering kan till exempel handla om att få betalt för en nakenbild, en livesändning eller att bli utsatt för ett fysiskt övergrepp mot någon form av ersättning. Målgruppen är ungdomar i årskurs 7-9 som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och/eller intellektuell funktionsnedsättning (IF). Projektet sker i nära samarbete med ungdomar i skolor och med civilsamhället som representerar eller möter målgruppen.

I projektet utvecklas ett anpassat utbildningsmaterial, lärarhandledning, lättlästa rutinfrågor och bildstöd om kommersiell sexuell exploatering. Materialet ska användas av unga och yrkesverksamma inom stödsystem som möter målgruppen, exempelvis LSS, socialtjänst och habilitering. Efter projekttiden kommer metod och material att användas av samarbetsaktörer och skolor i ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

2 064 685 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i augusti 2023 och avslutas i augusti 2025.

Beviljat belopp

2 064 685 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i augusti 2023 och avslutas i augusti 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-09-26.