Till innehållet

Sveriges Konsumenters unga

Projektet drivs av: Sveriges Konsumenter

Beskrivning av projektet

Sveriges Konsumenter vill utveckla ett ungdomsprogram tillsammans med och för unga som vill engagera sig i konsumentfrågor. Syftet med projektet är att öka kännedomen om de rättigheter som ungdomarna har som konsumenter och göra deras röster hörda. Ett särskilt fokus riktas mot unga med intellektuella funktionsnedsättningar där behoven är stora.

En viktig del av projektet är de ungdomsforum som skapas där unga från olika ungdomsorganisationer och sammanhang möts för att diskutera konsumentfrågor. Det är ungdomarna själva som bestämmer vilka frågor som ska lyftas och de som vill engagera sig mellan forumen involveras i programmet. Tillsammans ska de arrangera aktiviteter utifrån de ämnen som engagerar dem, påverka kampanjer och remisser som föreningen arbetar med och vara en ung röst i de konsumentfrågor som föreningen och projektets samarbetsparter driver.

Målsättningen är att ungdomsprogrammet fortsätter drivas och utvecklas efter projektet och blir en mötesplats och ett nätverk för unga som är engagerade i konsumentfrågor, både inom den egna föreningen och utanför den. Ett metodmaterial om ungas engagemang och involvering tas fram och delas med samarbetsparter och föreningens medlemsorganisationer.

Beviljat belopp

3 812 258 kronor

Projektets tidstatus

13%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

3 812 258 kronor

Projektets tidstatus

13%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Mer än överlevare

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Identifiera flera!

    Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd…

Sidan uppdaterades 2024-03-12.