Till innehållet

Vi syns, vi finns - hbtqi i skolan

Projektet drivs av: RFSL Stockholm

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att öka unga hbtqi-personers trygghet i skolan, samt lärares och elevers kunskaper om hbtqi. Projektet ska utveckla ett nytt utbildningsmaterial i form av till exempel filmer och lärarhandledning som handlar om hbtqi-personer idag. Materialet ska rikta sig till årskurserna 7–9 och gymnasiet.

Efter projektets slut kommer filmerna med tillhörande lärarhandledning kunna laddas ner gratis för användning i skolan via RFSL Stockholm. Materialet ska spridas genom samarbetande skolor samt övriga samarbetsorganisationer.

Beviljat belopp

9 120 270 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

9 120 270 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv

    Projektet kommer att utveckla en ny metodik och nytt material för utveckling av språk, röst, kommunikation och lärande för ungdomar med…

  • Kan vi prata?

    Projektet syftar till att förbättra den sexuella och psykiska hälsan hos barn och unga i åldern 9-18 år.

  • Innov8 - Innovation för gymnasieungdomar

    Tillsammans med målgruppen och lärare ska Unga innovatörer vidareutveckla grundskolans metod Finn Upp och anpassa metoden efter gymnasieskolans…

Sidan uppdaterades 2023-12-18.