Till innehållet

Idrottens ledarbank

Projektet drevs av: Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund

Beskrivning av projektet

Idrottens ledarbank syftar till att underlätta för idrottsföreningar att rekrytera unga ledare och för ungdomar att hitta ledaruppdrag.

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är projektägare men initiativet kommer från ungdomar som vill engagera sig i olika verksamheter med varierande uppdrag så som tränare, ledare, ledsagare eller assistenter. Det övergripande målet är att säkerställa återväxten av ideella ledare inom idrotten genom att utveckla en digital anslagstavla där föreningar och enskilda individer matchas mot varandra och därmed kortar rekryteringsprocessen.

Projektet är ett samarbete mellan Jämtland-Härjedalens (J-H) Idrottsförbund, Parasport J-H, Rädda barnen J-H, SISU Idrottsutbildarna, Idrottens ungdomsråd J-H, integrationskoordinatorerna J-H och länets idrottsföreningar.

Efter projektet

Projektet ledde till en digital plattform där ungdomar och föreningar kan annonsera sina intressen och eller behov av funktionärer. Fler än beräknat har använt plattformen men spridningen av plattformen till andra idrottsdistrikt mötte problem som kan relateras till pandemin 2020.

Verksamheten fortsätter i idrottsdistriktets regi i Jämtland-Härjedalen men även som funktion i RF-SISU Västra Götaland samt inom Skåne Skol-IF.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Östersund

Liknande projekt

  • Från byspår till idrottskarriär

    Projektet ska sammanställa de aktiviteter som varit lyckosamma inom Jämtland-Härjedalens skidförbund och formulera en användarvänlig metod med…

  • WE & SPORTS

    Projektet ska minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år.

  • Arena Paraidrott

    Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på…

Sidan uppdaterades 2021-10-14.