Till innehållet

WE & SPORTS

Projektet drevs av: Jämtland-Härjedalens skidförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år.

Jämtland-Härjedalens Skidförbund (JHSF) har initierat ett omfattande projekt i syfte att minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år. Insatsen står på de tre benen Forskning, Behandling och Proaktivitet. Arvsfonden finansierar det ben som fokuserar proaktiva insatser mot målgruppen, idrottsföreningar, ledare, föräldrar, skidgymnasier, idrottsuniversitet med flera.

Målet är att, med stöd i evidensbaserad forskning och målgruppens erfarenheter, öka kännedomen om psykisk ohälsa, stärka kunskapen om preventiva åtgärder och utveckla fungerande arbetsmetoder som förhindrar psykiska funktionsnedsättningar och stärker individens självkänsla. Under projektet kommer JHSF att utveckla en modell för spridning av preventiva arbetsmetoder i Jämtland-Härjedalens skidföreningar men ett vidare mål är att göra metoderna tillgängliga för såväl alla skidföreningar i Sverige som för andra specialidrottsförbund där psykisk ohälsa är ett lika stort och växande problem. Metoderna ska presenteras i en webbportal för kunskapsspridning och information. Portalen är tillgänglig för alla oavsett idrott och ska även användas i syfte att bidra med målgruppserfarenhet i debatten, påverka beslutsfattare och minska stigmatiska upplevelser av psykisk ohälsa. Projektet som helhet ska även ha bidragit till att traditionella idrottskliniker ökar sin kunskap om somatiska sjukdomar och erbjuder utövaren behandling för psykiska besvär likväl som för korsbands- eller muskelskador.

Projektet samarbetar med aktuell forskning, idrottskliniker, Svenska Skidförbundet och Riksidrottsförbundet.

Efter projektet

En helt ny metod för förebyggande arbete kring psykisk ohälsa inom idrottsrörelsen har utvecklats. Ett paket av fungerande stödfunktioner har tagits fram. Råd och tips till idrottsrörelsen och enskilda individer. En stödtelefon har upprättats med samtalsmanualer och utbildning för nya samtalsledare. Projektets resultat har även bidragit till en nyskapande behandlingsmetod där hela familjen får stöd.

Idrottsföreningen We & Sports bildades i syfte att ta över det långsiktiga ansvaret för utbildningarna. Utbildningarna ges på förbundsnivå och klubbnivå.

Mer information

Verktyg för med och motgångar – nyhet om projektet 2021-09-28

Mental hälsa för idrottare – nyhet om projektet 2020-02-04

Sveriges första ungdomsläger för mental hälsa – nyhet om projektet 2019-08-16

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Östersund

Liknande projekt

  • Från byspår till idrottskarriär

    Projektet ska sammanställa de aktiviteter som varit lyckosamma inom Jämtland-Härjedalens skidförbund och formulera en användarvänlig metod med…

  • Idrottens ledarbank

    Idrottens ledarbank syftar till att underlätta för idrottsföreningar att rekrytera unga ledare och för ungdomar att hitta ledaruppdrag.

  • Arena Paraidrott

    Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på…

Sidan uppdaterades 2022-11-07.