Till innehållet

IFOKUS

Projektet drevs av: Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Beskrivning av projektet

Genom Projekt IFOKUS utvecklar IfA ett verktyg för att stärka rätten till delaktigheten och självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna personer som har behov av stöd i styrningen av sin assistans.

Projekt IFOKUS avser att öka möjligheten till och stärka självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna med behov av stöd i styrningen av sin assistans. Projektet avser också att öka medvetenheten och hos företrädare, personliga assistenter och andra som finns runt den assistansberättigade. 

Målet med Projekt I FOKUS är att öka möjligheten till självbestämmande och delaktighet i den personliga assistansen för vuxna med behov av stöd i styrningen av sin assistans. Alla har rätt till självbestämmande i sin personliga assistans utifrån sin egen förmåga.    

Genom projektet kommer en hemsida att byggas upp för verktygen, så att den kan användas elektroniskt. Detta är ett sätt att göra verktyget mer lättillgänglig för användare av verktyget. Efter projektavslut kommer IfA fortsätta att sprida vkertyget till assistansanordnare och assistansberättigade runt om i landet. IfA kommer också kunna erbjuda utbildningar och handledning kring verktyget.    

Målgruppen för projektet I Fokus är framför allt vuxna personer med personkretstillhörighet ett och två, men även personer i personkrets tre som har kommunikativa svårigheter och därmed behöver stöd för att få större självbestämmande i assistansen.  Enligt Försäkringskassans statistik december 2012 uppgår antalet assistansberättigade personer över 20 år med personkretstillhörighet ett till 3968 och personkrets två till 837. I dag finns 7429 vuxna personer, 20 år och uppåt med personkretstillhörighet tre. Av dem uppskattas cirka en fjärdedel kunna ha nytta av materialet för att skapa tydlighet och därmed få större självbestämmande i assistansen. Projekt I FOKUS ämnar öka delaktigheten och självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna personer med kogntiva och kommunikativa funktionsnedsättningar. I projektet deltar assistansanordnare, som under projektåret att pröva och hjälpa till att utvärdera verktyget tillsammans med assistansberättigade med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Projektet genomförs i samarbete med DART (Kommunikations- och dararesurscenter i Göteborg). 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Kristianstad

Liknande projekt

  • Egenmakt

    Projektet ska utveckla och vidare erbjuda en produkt eller tjänst som genom information och kunskap ska bidra till att lösa några av de utmaningar…

  • Krisstöd - Personlig assistans

    I projektet ska assistansanvändare/personer med funktionsnedsättning utveckla en metod kallad Egeninitierad Personlig behovsanalys i händelse av…

  • Unga mentorer - ett utmärkt stöd

    Projekt Unga Mentorer har skapats för att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att få stöd av en mentor. 

Sidan uppdaterades 2020-06-02.