Till innehållet

Ingen blåser mig

Projektet drevs av: Sveriges Konsumenter

Beskrivning av projektet

Projektet riktar sig till unga och unga vuxna i hela Sverige.

Syftet med projektet är att öka ungdomarnas möjlighet till demokrati och delaktighet och att förbättra möjligheterna för dem att vara starka, medvetna och aktiva konsumenter inom privatekonomi, konsumenträtt, digitala medier, integritet, hållbar utveckling, miljö, hälsa, livsmedel och livsstil.

Projektet ska kombinera olika metoder att engagera och möta unga på nytt sätt. Prioriterade målgrupper är unga födda i annat land än Sverige samt funktionsnedsatta = ekonomiskt utsatta enligt Folkhälsoinstitutet.

Aktiviteterna består i bland annat upptäckardagar, ungdomspaneler, debattartiklar, "carrot mobs" (motsats till bojkott), utbildning av ungdomsambassadörer, samt samarbeten mellan civilsamhället, beslutsfattare och näringslivet.

Verksamheten är planerad att fortsätta genom en webbplats med metodmaterial, spridning av Upptäckardagarna till andra kommuner, alla utbildade ambassadörer + all involverade personer under projektets tre år.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Liknande projekt

  • Norm Creative Settings

    Norm Creative Settings är ett tvärvetenskapligt metodutvecklingsprojekt för att utveckla arbetsmetoder och strategier, som använder sig av kulturens…

  • Utvecklad stödverksamhet för tjejer och unga kvinnor med funktionsnedsättning

    Alla ska känna att de kan kontakta en tjejjour när de behöver! Projektet riktar sig särskilt till tjejer med dolda funktionsnedsättningar.

  • Process Kedjan och Radio Fri

    Process Kedjans modell är ett komplement för ungdomars rehabilitering tillbaka till samhället med fokus på mentorskap, anhörigstöd och kreativ…

Sidan uppdaterades 2021-05-07.