Till innehållet

Insektsstigen

Projektet drevs av: Insektslandet

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att barn ska få möjlighet att skapa anknytning till insekter och få möjlighet att hjälpa pollinerande insekter genom ökad kunskap om pollinering, biologisk mångfald och insekternas betydelse i ekosystemet.

Barns vistelser i naturen minskar samtidigt som ny forskning visar att barn som skapar en anknytning till naturen kommer att skydda den i framtiden. Att ta hand om djur och vistas i naturen ger också ett ökat välbefinnande.

Projektets målgrupp är barn i åldrarna 4-10 år. De viktigaste aktiviteterna under projektet är att barnen lär sig om insekter genom guidade turer och upplevelser längs en naturstig. Barnen är med och utformar hur stigen ska fungera och utvecklas genom att ställa frågor, skapa egna lekar och komma med idéer till nya aktiviteter och stationer.

I projektet genomförs även uppföljande arbete på förskolor och skolor genom workshops med tillverkning av insektsbostäder samt dramaäventyr under vintern. Utbildningsmaterial utvecklas under projekttiden. Efter projekttiden ska insektsstigen kunna besökas utan guidning och föreningen kommer att svara för skötsel och underhåll av insektsstigen.

Efter projektet

Insektslandet har etablerat ett besöksmål med insektstema anpassat för barn. Där finns en insektsstig med roliga och lärorika stationer. De guidar förskolor och skolor som kommer dit, men stigen är även öppen för besök på egen hand. De har tagit fram ett läromedel som kan användas av alla och som kan laddas ner eller beställas gratis.

På besöksmålet med insektsstigen och genom läromedlet som beskriver metoden och arbetssättet. Föreningen driver nu ett tvåårigt projekt finansierat av Postkodstiftelsen där de bland annat utvecklar en interaktiv teaterföreställning om hotet mot insekter.

Beviljat belopp

3 547 791 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i oktober 2023.

Beviljat belopp

3 547 791 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i oktober 2023.

Liknande projekt

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Barn på sjukhuswebben

    Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

  • DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

    Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om…

Sidan uppdaterades 2024-02-29.