Till innehållet

Installation av stolhiss i fastigheten Pipan 1 i Lindesbergs kommun

Projektet drivs av: Kristinakyrkans församling Lindesberg

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten i Kristinakyrkans lokaler så att äldre och personer med rörelsenedsättning kan delta i församlingens aktiviteter.

Församlingen vill installera en stolshiss till övervåningen och lägga ett jämnare golv i anslutning till hissen. Övervåningen används för olika typer av möten, råd och aktiviteter inom olika områden (exempelvis stickning, musik, bibelstudier) samt hyrs ibland ut till andra föreningar.

Beviljat belopp

173 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2024.

Beviljat belopp

173 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2024.

Kontakt

Ort
Lindesberg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-12.