Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Integration i Rosengård - av unga för unga

Projektet drivs av: Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att nyanlända somaliska barn och ungdomar snabbt ska komma in i det svenska samhället på ett bra sätt, genom positiva möten och meningsfulla aktiviteter.  

Syftet med projektet är att nyanlända somaliska barn och ungdomar snabbt ska komma in i det svenska samhället på ett bra sätt, genom positiva möten och meningsfulla aktiviteter. Projektet vill skapa förutsättningar för att stärka nyanlända barns och ungdomars delaktighet i samhället genom att bygga broar in i idrotts- och kulturlivet och skapa möten mellan olika delar av det svenska samhället. Projektet kommer också att jobba med frågor kring ungdomarnas hälsa samt erbjuda simundervisning. Målgruppen är somaliska barn och ungdomar i åldrarna 12 ? 18 år som nyligen kommit till Sverige genom anhöriginvandring och deras familjer samt ensamkommande flyktingungdomar. Efter projekttiden planerar föreningen att fortsätta med den här typen av verksamhet, tillsammans med samarbetsorganisationerna. En målsättning är också att skapa en modell som ska kunna spridas till andra delar av landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.