Till innehållet

Integration i Rosengård - av unga för unga

Projektet drivs av: Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att nyanlända somaliska barn och ungdomar snabbt ska komma in i det svenska samhället på ett bra sätt, genom positiva möten och meningsfulla aktiviteter.  

Syftet med projektet är att nyanlända somaliska barn och ungdomar snabbt ska komma in i det svenska samhället på ett bra sätt, genom positiva möten och meningsfulla aktiviteter. Projektet vill skapa förutsättningar för att stärka nyanlända barns och ungdomars delaktighet i samhället genom att bygga broar in i idrotts- och kulturlivet och skapa möten mellan olika delar av det svenska samhället. Projektet kommer också att jobba med frågor kring ungdomarnas hälsa samt erbjuda simundervisning. Målgruppen är somaliska barn och ungdomar i åldrarna 12 ? 18 år som nyligen kommit till Sverige genom anhöriginvandring och deras familjer samt ensamkommande flyktingungdomar. Efter projekttiden planerar föreningen att fortsätta med den här typen av verksamhet, tillsammans med samarbetsorganisationerna. En målsättning är också att skapa en modell som ska kunna spridas till andra delar av landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Liknande projekt

  • Cykelköket i Malmö

    En öppen verkstad i Stapelbädden där du kan reparera, renovera och bygga egna cyklar!

  • Digital Social Fritid

    Malmö e-sport vill, genom projektet Digital Social Fritid, göra e-sporten till en trygg mötesplats för alla.

  • Drevet

    Projektet syftar till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.