Till innehållet

Integration i Rosengård - av unga för unga

Projektet drivs av: Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att nyanlända somaliska barn och ungdomar snabbt ska komma in i det svenska samhället på ett bra sätt, genom positiva möten och meningsfulla aktiviteter.  

Syftet med projektet är att nyanlända somaliska barn och ungdomar snabbt ska komma in i det svenska samhället på ett bra sätt, genom positiva möten och meningsfulla aktiviteter. Projektet vill skapa förutsättningar för att stärka nyanlända barns och ungdomars delaktighet i samhället genom att bygga broar in i idrotts- och kulturlivet och skapa möten mellan olika delar av det svenska samhället. Projektet kommer också att jobba med frågor kring ungdomarnas hälsa samt erbjuda simundervisning. Målgruppen är somaliska barn och ungdomar i åldrarna 12 ? 18 år som nyligen kommit till Sverige genom anhöriginvandring och deras familjer samt ensamkommande flyktingungdomar. Efter projekttiden planerar föreningen att fortsätta med den här typen av verksamhet, tillsammans med samarbetsorganisationerna. En målsättning är också att skapa en modell som ska kunna spridas till andra delar av landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Liknande projekt

  • Spelkultur i Skåne

    Spelkultur i Skåne är ett regionalt demokratiprojekt med syfte att skapa större delaktighet bland unga i Skåne. Att skapa en mötesplattform utifrån…

  • Staden i mina drömmar

    Unga killar och tjejer, kvinnor och män, från hela Malmö ska arbeta fram en föreställning om sin stad, en beskrivning om hur det är att leva i Malmö…

  • Radio Jek Duj Trin (Radio Ett Två Tre)

    Radio Jek Duj Trin är ett projekt som handlar om att romska barn och ungdomar mellan 12 och 25 år i Malmöregionen skapar och sänder radio. 

Sidan uppdaterades 2020-06-02.