Till innehållet

Integration i Rosengård - av unga för unga

Projektet drivs av: Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att nyanlända somaliska barn och ungdomar snabbt ska komma in i det svenska samhället på ett bra sätt, genom positiva möten och meningsfulla aktiviteter.  

Syftet med projektet är att nyanlända somaliska barn och ungdomar snabbt ska komma in i det svenska samhället på ett bra sätt, genom positiva möten och meningsfulla aktiviteter. Projektet vill skapa förutsättningar för att stärka nyanlända barns och ungdomars delaktighet i samhället genom att bygga broar in i idrotts- och kulturlivet och skapa möten mellan olika delar av det svenska samhället. Projektet kommer också att jobba med frågor kring ungdomarnas hälsa samt erbjuda simundervisning. Målgruppen är somaliska barn och ungdomar i åldrarna 12 ? 18 år som nyligen kommit till Sverige genom anhöriginvandring och deras familjer samt ensamkommande flyktingungdomar. Efter projekttiden planerar föreningen att fortsätta med den här typen av verksamhet, tillsammans med samarbetsorganisationerna. En målsättning är också att skapa en modell som ska kunna spridas till andra delar av landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Liknande projekt

  • #minframtid

    Projektet ska utveckla en modell där ungdomar i årskurs åtta från Rosengård utbildar sig till ambassadörer. Målet är att unga ska få ökad kännedom…

  • Aktiva Tjejer - En nationell satsning!

    Aktiva Tjejer i Malmö har växt och det har visat sig att det behövs fler Aktiva Tjejer grupper i hela Sverige! Aktiva Tjejer ska därför göra en…

  • Arrangörsskolan

    Vi skapar en arrangörsskola där ungdomar lär sig arrangera och producera festivaler, konserter, talangjakter, tävlingar och workshop. Allt utifrån…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.