Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Myter och verkligheter

Projektet drivs av: Lesbisk Makt

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka norrländska hbtqi-ungdomars identitet, psykisk hälsa och känsla av geografisk tillhörighet.

Projektet syftar till att stärka norrländska hbtqi-ungdomars identitet, psykisk hälsa och känsla av geografisk tillhörighet. Detta görs genom att ungdomarna ökar sitt inflytande över och förankring i sin historia och i konst- och kulturlivet, och också genom att de får stöd i sitt eget skapande.

Projektets målgrupp är i första hand unga människor som bor i eller har anknytning till något av de fem norra länen och som identifierar sig som lesbiska eller queer, i andra hand alla ungdomar i Norrland. Projektet kommer genomföra research om lesbisk historia och samtid i Norrland och utveckla ett konstnärligt mentorsprogram. Projektet ska även testa och utveckla metoder för att bygga samhörighet över stora geografiska avstånd samt skapa relationer och samarbeten mellan ungdomar, konstnärer och museiinstitutioner.  Projektet väntas resultera i en utställning som turnerar bland samarbetande museer, ett tillhörande pedagogiskt program samt stärkta möjligheter för ungdomarna att själva organisera sig med utgångspunkt i sitt konstnärskap.

Efter projekttiden kommer utställningen, mentorsprogrammet och projektets metoder kunna leva kvar inom sökande organisations fortsatta verksamhet samt genom samarbetsorganisationer.

Projektet genomförs i samarbete med flera museer, mötesplatser för ungdomar och föreningar i Norrland.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.