Till innehållet

Myter och verkligheter

Projektet drevs av: Lesbisk Makt

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka norrländska hbtqi-ungdomars identitet, psykisk hälsa och känsla av geografisk tillhörighet.

Projektet syftar till att stärka norrländska hbtqi-ungdomars identitet, psykisk hälsa och känsla av geografisk tillhörighet. Detta görs genom att ungdomarna ökar sitt inflytande över och förankring i sin historia och i konst- och kulturlivet, och också genom att de får stöd i sitt eget skapande.

Projektets målgrupp är i första hand unga människor som bor i eller har anknytning till något av de fem norra länen och som identifierar sig som lesbiska eller queer, i andra hand alla ungdomar i Norrland. Projektet kommer genomföra research om lesbisk historia och samtid i Norrland och utveckla ett konstnärligt mentorsprogram. Projektet ska även testa och utveckla metoder för att bygga samhörighet över stora geografiska avstånd samt skapa relationer och samarbeten mellan ungdomar, konstnärer och museiinstitutioner.  Projektet väntas resultera i en utställning som turnerar bland samarbetande museer, ett tillhörande pedagogiskt program samt stärkta möjligheter för ungdomarna att själva organisera sig med utgångspunkt i sitt konstnärskap.

Efter projekttiden kommer utställningen, mentorsprogrammet och projektets metoder kunna leva kvar inom sökande organisations fortsatta verksamhet samt genom samarbetsorganisationer.

Projektet genomförs i samarbete med flera museer, mötesplatser för ungdomar och föreningar i Norrland.

Efter projektet

Projektet ledde till att ett läns- och generationsövergripande nätverk har skapats, berättelser har samlats in, utställningar och ett lesbiskt husbilsmuseum har producerats och turnerats och ett konstnärligt mentorsprogram har utvecklats. Verksamheten fortsätter inom ramen för föreningens ordinarie verksamhet. Projektets film kommer att fortsatt visas på filmfestivaler och i olika nätverk. Mentorsprogrammet har kopplats till ett residensprogram som drivs i samverkan mellan föreningen och Sunderby folkhögskola. En del av utställningskonstverken har tagits om hand av Västerbottens museum som även driver det fortsatta insamlingsarbetet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor

    Projektet ska öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv.

  • Hand i hand - vägen till bättre välbefinnande

    Projektet ska skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor i åldern 16-25 år som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till…

  • Digital Social Fritid

    Malmö e-sport vill, genom projektet Digital Social Fritid, göra e-sporten till en trygg mötesplats för alla.

Sidan uppdaterades 2021-11-08.