Till innehållet

Integration Rivstarten

Projektet drevs av: Westervik Motorsportklubb WMSK

Beskrivning av projektet

Projektet ska bidra till att underlätta nyanländas etablering och delaktighet i samhället genom att introducera nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar till motorsporten.

Westerviks Motorsportklubb vill med projekt Rivstarten bidra till att underlätta nyanländas etablering och delaktighet i samhället.  Projektet handlar om att introducera nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar till motorsporten. Förutom motorsport och mekande ska projektet erbjuda sociala aktiviteter, föreläsningar, samhällsinformation, trafikkunskap och studiebesök. Klubbens etablerade ungdomar och vuxna kommer att vara aktiva i arbetet med att välkomna nyanlända in i föreningens aktiviteter.

Efter projekttiden ska föreningens anläggning, Ljungheden, vara en mötesplats för alla, oavsett bakgrund.

Efter projektet

Projektet ledde till att målgruppen har fått tillgång till en mötesplats och ett sammanhang där de kunnat träffa andra ungdomar och familjer, även svenskfödda. Klubben är idag en naturlig del i kommunens träffar som involverar migrationsfrågor.

Verksamheten lever i den egna organisationen och genom fortsatt samarbete med samverkanspartners och aktiviteter tillsammans med målgruppen. Klubben ser projektet som en stabil grund för den fortsatta ungdomsverksamheten, som fått ny växtkraft i och med projektet och är idag omfattande.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i september 2022.

Kontakt

E-post
Ort
Västervik

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-02-05.