Till innehållet

Integrationsprojekt "Uppsala vision 2030

Projektet drevs av: Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala

Beskrivning av projektet

Integration är en ständigt pågående, ömsesidig process och ömsesidig anpassning. Uppsala vision 2030 syftar till att under en viss tid sammanföra familjer och skapa goda och pågående relationer.

Integration är en ständigt pågående, ömsesidig process och ömsesidig anpassning. Detta projekt syftar till att under en viss tid sammanföra familjer och skapa goda och pågående relationer. Under den här tiden får invandrarfamiljer bland annat svar på frågor om de enkla men viktiga vardagsfrågorna i samhället om t.ex. svenska kultur, skolor, vård, bostad, försäkring, inköp, etc. SIU:s integrationsprojekt syftar bl.a. till att

 • bygga broar genom förtroende, trygghet och förståelse mellan alla grupper i samhället.
 • den nya svensken – nya anländare - kan ingå i en ny gemenskap, anpassa sig till samhället utan att ge avkall på sin kulturella, religiösa eller språkliga identitet
 • ge den nyanlände en god och tydlig bild av samhället i Uppsala från första dagen de kommer till staden
 • ge svenska familjer ett bra tillfälle att hjälpa till och komma närmare en invandrad familj.
 • öka samarbete mellan skolan och de nya svenska familjer.
 • den nya svenskan för bättre information om vård i Sverige.
 • bidra med goda insatser i samhället genom att invandrarföreningar och svenskar jobbar tillsammans med de nya svenskarna för vidare goda kontakter
 • invandrarföreningar och människor arbetar tillsammans med myndigheter och andra samhällsinstitutioner för en bra integrationspolitik i Uppsala
 • hjälpa de nya svenskarna – invandrarna – att hitta en smidig strategiför integration i samhället utan assimilering.

En dröm är att förena skilda delar av Uppsala befolkning till en större helhet och se tusentals människor i Uppsala som känner till varandras liv och bakgrund i ett riktigt mångkulturellt samhälle. Genom ett hårt, intensivt och roligt arbete där man kommer fram till att integration är en ömsesidig process som sker i mötet mellan människor med olika bakgrund. Mötet präglas av ömsesidig respekt för allas lika värde oavsett likheter och olikheter. Integration är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Målet med projektet är även att

 • ge stöd till nya svenskar i deras etablering i det svenska samhället
 • få en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och ansvariga för
 • skapa en plattform för samtal över kulturella gränser
 • verka för att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett etnisk och kulturell bakgrund
 • skapa ökad förståelse i det svenska samhället för värdet med möten mellan människor och kulturer.
 • verka för att invandrarföreningar mer aktivt och djupare deltar i integrationsprocessen i samhället, tillsammans med människor, kommunen och andra offentliga verksamheter.
Sist men inte minst ska projektet verka för en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Kontakt

E-post
Ort
Uppsala

Liknande projekt

 • Aktiva studenter

  Aktiva studenter erbjuder fysiskt inaktiva studenter att delta i kom-igång-grupper. Till 100 platser fanns över 300 sökande studenter första året.…

 • Breaking stereotypes

  Projektets mål är att skapa forum för att arbeta med fördomar, rasism, diskriminering och våld bland unga.

 • Tillsammans

  Projektet är ett integrationsprojekt som ska skapa en plattform och mötesplats för nyanlända ungdomar i Uppsala som genom ishockey får nya kontakter…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.