Till innehållet

InteOkej.nu

Projektet drevs av: Kulturföreningen Spiritus Mundi

Beskrivning av projektet

InteOkej är ett projekt som skapar, förankrar och etablerar webbplatsen inteokej.nu för att diskutera nätrelaterad problematik.

Mobbning i digitala kanaler eller nätmobbning är ett växande problem i Sverige. Behovet hos unga att finna nya lösningar och platser där man kan söka hjälp och dela erfarenheter är starkt. Idag är de allra flesta ungdomar uppkopplade dygnet runt via mobiltelefoner och datorer. Nätkränkningar och hot bland unga ökar. Samtidigt hänger inte vuxenvärlden med. Klyftan mellan ungdomars utsatthet och vuxnas möjligheter att hjälpa blir allt djupare i takt med att okunskapen kring ungas nätvanor växer bland föräldrar. Ungdomarna vet bäst vad som sker på nätet och hur man bäst hanterar det. Det behövs nya lösningar på hur unga kan hjälpa och stödja andra unga i frågor som rör nätmobbning. InteOkej är ett Arvsfondsprojekt som löper mellan 2011-2013, då plattformen inteokej.nu skapas, förankras och etableras. Samtidigt som det också skapas fysiska utrymmen för att diskutera nätrelaterad problematik. Bakgrunden till projektet är förstudien Unga Nätambassadörer som undersökte behovet och förutsättningarna för att skapa en ny digital plattform för dessa frågorna.  

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Malmö, Klippan och Örnsköldsvik.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2011 och avslutades i juli 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2011 och avslutades i juli 2014.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Unga mot extremism - Skåne och Blekinge

    Projektet syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge.

  • Tillsammans är man mindre ensam

    Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att…

  • Odling för alla

    Projektet ska bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och unga…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.