Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

InteOkej.nu

Projektet drivs av: Kulturföreningen Spiritus Mundi

Beskrivning av projektet

InteOkej är ett projekt som skapar, förankrar och etablerar webbplatsen inteokej.nu för att diskutera nätrelaterad problematik.

Mobbning i digitala kanaler eller nätmobbning är ett växande problem i Sverige. Behovet hos unga att finna nya lösningar och platser där man kan söka hjälp och dela erfarenheter är starkt. Idag är de allra flesta ungdomar uppkopplade dygnet runt via mobiltelefoner och datorer. Nätkränkningar och hot bland unga ökar. Samtidigt hänger inte vuxenvärlden med. Klyftan mellan ungdomars utsatthet och vuxnas möjligheter att hjälpa blir allt djupare i takt med att okunskapen kring ungas nätvanor växer bland föräldrar. Ungdomarna vet bäst vad som sker på nätet och hur man bäst hanterar det. Det behövs nya lösningar på hur unga kan hjälpa och stödja andra unga i frågor som rör nätmobbning. InteOkej är ett Arvsfondsprojekt som löper mellan 2011-2013, då plattformen inteokej.nu skapas, förankras och etableras. Samtidigt som det också skapas fysiska utrymmen för att diskutera nätrelaterad problematik. Bakgrunden till projektet är förstudien Unga Nätambassadörer som undersökte behovet och förutsättningarna för att skapa en ny digital plattform för dessa frågorna.  

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Malmö, Klippan och Örnsköldsvik.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2011 och avslutades i juli 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2011 och avslutades i juli 2014.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.