Till innehållet

InteOkej.nu

Projektet drivs av: Kulturföreningen Spiritus Mundi

Beskrivning av projektet

InteOkej är ett projekt som skapar, förankrar och etablerar webbplatsen inteokej.nu för att diskutera nätrelaterad problematik.

Mobbning i digitala kanaler eller nätmobbning är ett växande problem i Sverige. Behovet hos unga att finna nya lösningar och platser där man kan söka hjälp och dela erfarenheter är starkt. Idag är de allra flesta ungdomar uppkopplade dygnet runt via mobiltelefoner och datorer. Nätkränkningar och hot bland unga ökar. Samtidigt hänger inte vuxenvärlden med. Klyftan mellan ungdomars utsatthet och vuxnas möjligheter att hjälpa blir allt djupare i takt med att okunskapen kring ungas nätvanor växer bland föräldrar. Ungdomarna vet bäst vad som sker på nätet och hur man bäst hanterar det. Det behövs nya lösningar på hur unga kan hjälpa och stödja andra unga i frågor som rör nätmobbning. InteOkej är ett Arvsfondsprojekt som löper mellan 2011-2013, då plattformen inteokej.nu skapas, förankras och etableras. Samtidigt som det också skapas fysiska utrymmen för att diskutera nätrelaterad problematik. Bakgrunden till projektet är förstudien Unga Nätambassadörer som undersökte behovet och förutsättningarna för att skapa en ny digital plattform för dessa frågorna.  

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Malmö, Klippan och Örnsköldsvik.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2011 och avslutades i juli 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2011 och avslutades i juli 2014.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • PAYK - en brygga för samhället

    Projektet ska upphäva informationsbarriären mellan daritalande och majoritetssamhället samt öka daritalande ungdomars delaktighet i samhället.

  • Radio Jek Duj Trin (Radio Ett Två Tre)

    Radio Jek Duj Trin är ett projekt som handlar om att romska barn och ungdomar mellan 12 och 25 år i Malmöregionen skapar och sänder radio. 

  • Ren Idrott - en dopingfri generation

    Projekt Ren Idrott - En Dopingfri Generation. Ett unikt antidopingprojekt för unga ålder 12-15 år. Med rätt kunskap kan du ta rätt beslut.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.