Till innehållet

Interaktiva Växjö

Projektet drivs av: Öppna Kanalen Växjö

Beskrivning av projektet

Projektet är en ny metod för att fånga ungdomars intresse och skapa en naturlig dialog mellan viktiga aktörer i samhället och målgruppen, genom ett ständigt flöde av videokommunikation som målgruppen står för.

Genom Interaktiva Växjö kommer målgruppens intresse för samhällsfrågor att uppmärksammas.

Projektet kommer använda sig av videoportaler, där ungdomar kan skicka frågor till exempelvis politiker, som kan svara på deras frågor.

Liknande projekt

  • Under Ekarna

    Syftet med projektet Under Ekarna är att erbjuda en inkluderande mötesplats för ungdomar med och utan funktionsnedsättningar som bygger på…

  • Neighbourhood

    Detta projekts syfte och mål är att inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott…

  • Kompisförmedlingen

    Projektet ska bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i.

Sidan uppdaterades 2021-05-06.