Till innehållet

Kompisförmedlingen

Projektet drivs av: ABF Södra Småland

Beskrivning av projektet

Projektet ska bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i.

Målet är att forma en metod och plattform där ungdomar med hög skolfrånvaro stöttar varandra på vägen från isolering till gemenskap. Ett antal personer ur målgruppen (cirka 15 personer) kommer att utbildas till Kompisförmedlare vars uppgift blir att söka upp andra ur målgruppen som behöver stöd i sina respektive socialiseringsprocesser. Utbildningen bygger på folkbildningspedagogisk grund vilket innebär att metoden växer fram i samtal med deltagarna och där erfarenheter och förmågor är avgörande.

I projektets upptagningsområde i Kronoberg är ABF Södra Smålands avsikt att kompisförmedlarnas verksamhet övergår i den ordinarie verksamheten. Resultatet och erfarenheterna från projektet kommer att sammanställas i ett metodhäfte med tillhörande lärarhandledning som skall göras tillgängligt för dem som vill arbeta med målgruppen. Den nationella utbildningen är öppen för alla aktörer och ambitionen är att grundidén med kompisförmedlare får spinoffeffekter runt om i landet. ABF Södra Småland är projektägare och kommer att samarbeta med Attention Kronoberg, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Växjö.

Efter projektet

Projektet ledde till stärkt psykisk hälsa. Såväl målgruppen som anhöriga vittnar om att Kompisförmedlingen har lett till positivare livsbetingelser, fler sociala kontakter och i flera fall en återgång till skola eller annan verksamhet. I projektet utbildades 40 ungdomar till kompisar.Flera av de utbildade kompisarna har fortsatt ha kontakt med målgruppen.

En handbok har tagits fram och studiecirklar genomförs i ABFs regi. En utbildning finns framtagen för kommuner.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Första hjälpen till psykisk hälsa

    Projektet avbröts i juni 2021.

  • Tvångsvårdad men inte utan rättigheter

    Projektets övergripande syfte är att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för…

  • Stillin

    Projektet syftar till att stärka gymnasieelevers psykiska hälsa och välmående. Målet är att utveckla ett digitalt verktyg med yogaövningar och…

Sidan uppdaterades 2022-01-19.