Till innehållet

Kompisförmedlingen

Projektet drevs av: ABF Södra Småland

Beskrivning av projektet

Projektet ska bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i.

Målet är att forma en metod och plattform där ungdomar med hög skolfrånvaro stöttar varandra på vägen från isolering till gemenskap. Ett antal personer ur målgruppen (cirka 15 personer) kommer att utbildas till Kompisförmedlare vars uppgift blir att söka upp andra ur målgruppen som behöver stöd i sina respektive socialiseringsprocesser. Utbildningen bygger på folkbildningspedagogisk grund vilket innebär att metoden växer fram i samtal med deltagarna och där erfarenheter och förmågor är avgörande.

I projektets upptagningsområde i Kronoberg är ABF Södra Smålands avsikt att kompisförmedlarnas verksamhet övergår i den ordinarie verksamheten. Resultatet och erfarenheterna från projektet kommer att sammanställas i ett metodhäfte med tillhörande lärarhandledning som skall göras tillgängligt för dem som vill arbeta med målgruppen. Den nationella utbildningen är öppen för alla aktörer och ambitionen är att grundidén med kompisförmedlare får spinoffeffekter runt om i landet. ABF Södra Småland är projektägare och kommer att samarbeta med Attention Kronoberg, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Växjö.

Efter projektet

Projektet ledde till stärkt psykisk hälsa. Såväl målgruppen som anhöriga vittnar om att Kompisförmedlingen har lett till positivare livsbetingelser, fler sociala kontakter och i flera fall en återgång till skola eller annan verksamhet. I projektet utbildades 40 ungdomar till kompisar.Flera av de utbildade kompisarna har fortsatt ha kontakt med målgruppen.

En handbok har tagits fram och studiecirklar genomförs i ABFs regi. En utbildning finns framtagen för kommuner.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • BU-guiden - elevaktiv folkbildning om psykisk ohälsa bland unga

    Projektet ska ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa.

  • Lite mycket nu (tidigare Dags för motståndskraft)

    Syftet med projektet är att ge ungdomar verktyg och kunskap för att kunna förebygga, förhindra och hantera stress som är ett växande problem bland…

  • We Stand App

    Projektet syftar till att öka tryggheten och korta vägen till stöd för och med unga mellan 13-20 år som utsätts för näthat, rasism, kränkningar…

Sidan uppdaterades 2022-01-19.