Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Kompisförmedlingen

Projektet drivs av: ABF Södra Småland

Beskrivning av projektet

Projektet ska bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i.

Projektet syftar till att bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i.

Målet är att forma en metod och plattform där ungdomar med hög skolfrånvaro stöttar varandra på vägen från isolering till gemenskap. Ett antal personer ur målgruppen (ca 15) kommer att utbildas till Kompisförmedlare vars uppgift blir att söka upp andra ur målgruppen som behöver stöd i sina respektive socialiseringsprocesser. Utbildningen bygger på folkbildningspedagogisk grund vilket innebär att metoden växer fram i samtal med deltagarna och där erfarenheter och förmågor är avgörande. I projektets upptagningsområde i Kronoberg är ABF Södra Smålands avsikt att kompisförmedlarnas verksamhet övergår i den ordinarie verksamheten.

Resultatet och erfarenheterna från projektet kommer att sammanställas i ett metodhäfte med tillhörande lärarhandledning som skall göras tillgängligt för dem som vill arbeta med målgruppen. Den nationella utbildningen är öppen för alla aktörer och ambitionen är att grundidén med kompisförmedlare får spinoffeffekter runt om i landet.

ABF Södra Småland är projektägare och kommer att samarbeta med Attention Kronoberg, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Växjö.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Växjö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.