Till innehållet

Jag har också NPF!

Projektet drivs av: Drivkraft Malmö Ideell Förening

Beskrivning av projektet

Föreningen Drivkraft ska utveckla sin befintliga läxhjälps- och mentorskapsverksamhet för barn och unga så att den anpassas för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Genom att ta fram och erbjuda intern utbildning för föreningens volontärer ska målgruppens individuella behov lyftas fram. Syftet är att minska stigmat kring NPF och skapa hållbara mentorsrelationer genom att utveckla en palett av verktyg som volontärerna kan använda i mötet med målgruppen.

Beviljat belopp

3 523 321 kronor

Projektets tidstatus

26%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Beviljat belopp

3 523 321 kronor

Projektets tidstatus

26%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Kontakt

Ort
Bunkeflostrand

Liknande projekt

  • Reproduktiv hälsa och integration

    Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för…

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Ser du stjärnorna runt dig?

    Föreningen HUR ska utveckla en metod som möjliggör för civilsamhället att samarbeta med offentliga aktörer kring ungas inflytande över sin egen och…

Sidan uppdaterades 2023-10-23.