Till innehållet

Jag har också NPF!

Projektet drivs av: Drivkraft Malmö Ideell Förening

Beskrivning av projektet

Föreningen Drivkraft ska utveckla sin befintliga läxhjälps- och mentorskapsverksamhet för barn och unga så att den anpassas för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Genom att ta fram och erbjuda intern utbildning för föreningens volontärer ska målgruppens individuella behov lyftas fram. Syftet är att minska stigmat kring NPF och skapa hållbara mentorsrelationer genom att utveckla en palett av verktyg som volontärerna kan använda i mötet med målgruppen.

Beviljat belopp

3 523 321 kronor

Projektets tidstatus

18%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Beviljat belopp

3 523 321 kronor

Projektets tidstatus

18%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Kontakt

Ort
Bunkeflostrand

Liknande projekt

  • Den Autodidakta Generationens Akademi

    Projektet ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet.

  • Reproduktiv hälsa och integration

    Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för…

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

Sidan uppdaterades 2023-10-23.