Till innehållet

Jämlik vård och ökad egenmakt

Projektet drevs av: Riksförbundet HOBS

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla ett digitalt material för att förbättra livskvalitén för patienter som genomgått en viktoperation.

Syftet är att förbättra livskvalitén för patienter som genomgått en viktoperation. Projektet ska utveckla ett digitalt material som ska ge målgruppen ökade kunskaper om fetma efter en operation.  Med hjälp av materialet ska patientens egenmakt och delaktighet i eftervården öka och på sikt leda till bättre fysisk och psykisk hälsa och minskad risk för följdsjukdomar. Riksförbundet har sedan tidigare positiva erfarenheter av självhjälpsgrupper. I det här projektet vill man etablera digitala självhjälpsgrupper som består av personer som själva har genomgått en överviktsoperation och som är intresserade av att stötta andra och vill dela med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor med personer som har liknande livsproblem.

Projektet genomförs i samarbete med bland andra Riksförbundet Hjärnkoll och Region Skåne.

Efter projektet

De som ska genomgå eller har genomgått en operation ska efter projekttiden fått ökade kunskaper inför en operation, hur eftervården ser ut och om fetma som kronisk sjukdom.

Under projekttiden genomförde HOBS en stor enkätundersökning där man tog reda på vad målgruppen efterfrågar och med hjälp av projektets fokusgrupp har man tagit fram ett material som nu finns tillgängligt på hobs.se – fakta om obesitasoperationer. Många patienter besöker sidan och även hälso- och sjukvården hänvisar sina patienter dit. Socialstyrelsen har också tagit del av informationen inför sitt arbete med de kommande nationella riktlinjerna.

Den som genomgår en operation ska känna stöd och gemenskap och veta var detta finns att få, redan innan behov uppstår för att minska psykisk ohälsa inom målgruppen.

Under projekttiden har HOBS startat ett forum för patienter.

Projektet har tagit fram metoden HOBS träffas, där samtalsledare leder en grupp med personer som ska eller har genomgått en operation. Grupperna är efterfrågade och parallellt med den verksamheten utbildar man också nya samtalsledare. Självhjälpsgrupperna drivs nu av en nationell samordnare som finansieras av Folkhälsomyndigheten.

Under projekttiden har 70 % av Sveriges överviktsmottagningar som genomför offentligt upphandlade viktoperationer fått introduktion i materialet och introducerat det till patienterna i sin verksamhet. Samtliga primärvårdsmottagningar i Sverige (ca 1 200) har fåt kännedom om utskrivningsguiden för viktopererade.

Under hela projekttiden har HOBS skickat ut information till alla specialistmottagningar i landet. Alla primärvårdsmottagningar har vid flera tillfällen under projekttiden fått information om projektet och dess innehåll när HOBS bjudit in till föreläsningar och webbinarier.

Verksamheten lever vidare (beskriv var/hur) Merparten av projektet lever vidare genom att förbundet har kunnat anställa en nationell samordnare med bidrag från Folkhälsomyndigheten. Grunden för det arbetet togs fram under projekttiden. Projektets samarbetspartner använder sig av materialet och hänvisar sina patienter till HOBS. Förbundet har även fått flera förfrågningar om föreläsningar som HOBS ambassadörer i projektet håller i för regionerna räkning i dag. I framtagandet av Nationella Riktlinjer användes HOBS rapport obesitasoperationer utifrån ett patientperspektiv. Flera studenter har även refererat till den i sina arbeten. Allt material som tagits fram under projekttiden är fritt tillgängligt för alla. Även förbundets informationsfilmer sprids och används ofta av hälso- och sjukvården.

Den fortsatta verksamheten finansierar delvis med bidrag från Folkhälsomyndigheten men även genom ambassadörernas verksamhet som får ersättning för sina föreläsningar. HOBS för även diskussioner med studiefrämjandet om ersättning för HOBS träffar grupperna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Falsterbo

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-07-08.