Till innehållet

Känn igen symtomen - förändra prognosen! Ett projekt för ökad kunskap och samverkan inom området PANS/PANDAS och autoimmuna encefaliter

Projektet drivs av: Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation

Beskrivning av projektet

Förbundet Autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation vill i projektet sprida information om och erfarenhetsutbyte kring den relativt okända diagnosen PANS/PANDAS och skapa möten för drabbade barn/ungdomar och familjer.

Förbundet vill i projektet sprida information om och erfarenhetsutbyte kring den relativt okända diagnosen PANS/PANDAS och skapa möten för drabbade barn/ungdomar och familjer. Målgruppen i projektet är personer, oftast barn, som har en svår och varaktig funktionsnedsättning, autoimmuna encefaliter men där symtombilden inte är känd. Målet är att bidra till ny kunskap, skapa möten mellan hälso- och sjukvård, skapa mötesplatser för föräldrar samt ge möjligheter till stöd till barn/ungdomar. Projektets tre huvudsakliga delar är att genomföra en enkät och spridning av resultatet av denna, uppbyggnad av en webbplats med lättillgänglig information där barn och ungdomar kan komma till tals samt att arrangera en konferens med föreläsningar och möjligheter till erfarenhetsutbyte. Syftet med projektet är att sprida ny kunskap så att livskvaliteten ökar för målgruppen genom bättre stöd och behandling.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Cirkus för hopp och styrka

    Projektet ska skapa aktiviteter för att tillvarata kapacitet och kreativa vilja hos målgruppen ensamkommande minderåriga som befinner sig i…

  • BUSKUL

    Projektet ska utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk…

  • Livsviktiga snack

    Antalet barn och unga som mår dåligt ökar år för år. Livsviktiga snack bidrar till att långsiktigt försöka vända denna trend. Livsviktiga snack…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.