Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Känn igen symtomen - förändra prognosen! Ett projekt för ökad kunskap och samverkan inom området PANS/PANDAS och autoimmuna encefaliter

Projektet drivs av: Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation

Beskrivning av projektet

Förbundet Autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation vill i projektet sprida information om och erfarenhetsutbyte kring den relativt okända diagnosen PANS/PANDAS och skapa möten för drabbade barn/ungdomar och familjer.

Förbundet vill i projektet sprida information om och erfarenhetsutbyte kring den relativt okända diagnosen PANS/PANDAS och skapa möten för drabbade barn/ungdomar och familjer. Målgruppen i projektet är personer, oftast barn, som har en svår och varaktig funktionsnedsättning, autoimmuna encefaliter men där symtombilden inte är känd. Målet är att bidra till ny kunskap, skapa möten mellan hälso- och sjukvård, skapa mötesplatser för föräldrar samt ge möjligheter till stöd till barn/ungdomar. Projektets tre huvudsakliga delar är att genomföra en enkät och spridning av resultatet av denna, uppbyggnad av en webbplats med lättillgänglig information där barn och ungdomar kan komma till tals samt att arrangera en konferens med föreläsningar och möjligheter till erfarenhetsutbyte. Syftet med projektet är att sprida ny kunskap så att livskvaliteten ökar för målgruppen genom bättre stöd och behandling.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.