Till innehållet

KliMatspelet

Projektet drivs av: Sveriges Lantbruksuniversitet

Beskrivning av projektet

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ska tillsammans med 4H, Svenska Kyrkans Unga, Sverok Väst och WWF Sweden Youth ta fram ett digitalt spel för lärande: KliMat-spelet.

Spelet ska tydliggöra utmaningar och möjligheter i en situation där samhället både vill öka sin självförsörjningsgrad av livsmedel och nå de globala målen som berör klimat, biologisk mångfald och växtnäringshushållning. Spelet utvecklas av målgruppen unga i samverkan med forskare och lärare. Spelet ska förvaltas av SLU men spridas till skolor och föreningar genom projektets samverkansparter.

Beviljat belopp

4 859 290 kronor

Projektets tidstatus

17%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

4 859 290 kronor

Projektets tidstatus

17%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

Ort
Lomma

Liknande projekt

  • Cool Green Deal

    Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är…

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

  • Barns och ungas rätt till begravningsplatsen - En levande plats för kunskap, inflytande & demokrati

    Projektet ska utveckla en metod genom vilken barn och unga får upptäcka och lära sig mer om begravningsplatser och begravningstraditioner.

Sidan uppdaterades 2022-10-07.