Till innehållet

KliMatspelet

Projektet drivs av: Sveriges Lantbruksuniversitet

Beskrivning av projektet

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ska tillsammans med 4H, Svenska Kyrkans Unga, Sverok Väst och WWF Sweden Youth ta fram ett digitalt spel för lärande: KliMat-spelet.

Spelet ska tydliggöra utmaningar och möjligheter i en situation där samhället både vill öka sin självförsörjningsgrad av livsmedel och nå de globala målen som berör klimat, biologisk mångfald och växtnäringshushållning. Spelet utvecklas av målgruppen unga i samverkan med forskare och lärare. Spelet ska förvaltas av SLU men spridas till skolor och föreningar genom projektets samverkansparter.

Beviljat belopp

4 859 290 kronor

Projektets tidstatus

57%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

4 859 290 kronor

Projektets tidstatus

57%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

Ort
Lomma

Liknande projekt

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

  • Regional Youth Project

    Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i regional politik och att främja en mer inkluderande regionpolitik.

  • Vi vill ta över - ungdomsdriven fritid i Järva

    Målet med projektet är att skapa en metod för att generationsväxla ideellt engagemang i Järvaområdet, starta upp två föreningsinkubatorer i Tensta…

Sidan uppdaterades 2022-10-07.