Till innehållet

KliMatspelet

Projektet drivs av: Sveriges Lantbruksuniversitet

Beskrivning av projektet

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ska tillsammans med 4H, Svenska Kyrkans Unga, Sverok Väst och WWF Sweden Youth ta fram ett digitalt spel för lärande: KliMat-spelet.

Spelet ska tydliggöra utmaningar och möjligheter i en situation där samhället både vill öka sin självförsörjningsgrad av livsmedel och nå de globala målen som berör klimat, biologisk mångfald och växtnäringshushållning. Spelet utvecklas av målgruppen unga i samverkan med forskare och lärare. Spelet ska förvaltas av SLU men spridas till skolor och föreningar genom projektets samverkansparter.

Beviljat belopp

4 859 290 kronor

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

4 859 290 kronor

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

Ort
Lomma

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-10-07.