Till innehållet

KOD för Sverige

Projektet drevs av: Rosengård Folkets Hus

Beskrivning av projektet

Ett projekt om kultur, språk och demokrati av och för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

KOD för Sverige syftar till att utveckla nyanlända ungdomars intresse för kultur genom att belysa och bredda befintliga plattformer och metoder för kultur tillsammans med målgruppen.

Målet är att inspirera ungdomarna till att uttrycka sig genom musik, dans och teater. Projektets utformning kommer att ske i dialog med deltagarna, utifrån deras intressen och önskemål. En viktig del av projektet handlar om att bredda kontaktytorna och skapa utbyte och samarbeten mellan olika områden och organisationer i Malmö och i hela Skåneregionen, med bland annat inspirationsresor och utflykter till kulturevenemang och till andra kulturverksamheter.

Efter projekttiden ska projektet ha utvecklat en metodbank att använda i den egna verksamheten samt för spridning till liknande aktörer i Malmö samt till Skåneregionens övriga Folkets Hus.

Efter projektet

Projektets syfte var att ge nyanlända och ensamkommande ungdomar tillgång till kulturella och estetiska aktiviteter och erbjuda utflykter med kulturella teman. Projektet har haft två huvudsakliga målgrupper: unga med erfarenhet av migration och unga från ett socioekonomiskt utsatt område. Genom att öppna upp projektet för den senare gruppen skapades möjligheter för att, tillsammans med andra organisationer, ta tillvara ungas engagemang, behov och intressen på en bredare front. Det relationsbyggandearbetet har varit centralt genom hela projektet. Projektet har byggts utifrån målgruppens behov, intressen och engagemang.

Projektet har tagit fram en kostnadsfri metodbok för andra som vill starta liknande verksamheter. Metodboken sprids av Folkets Hus och ABF.

Projektets metodbok

Genom projektet har Rosengårds Folkets Hus etablerats som en lokal kulturerna av och med unga. I lokalen bedrivs en verksamhet som unga kan spegla sig i och som utgår ifrån deras engagemang, behov och intressen. Rosengård Folkets Hus driver också fortsatt flera delverksamheter som startades inom ramen för projektet – det handlar bland annat om "homework-club" och juridiska rådgivningskvällar som genomförs tillsammans med frivilliga jurist/advokatbyråer i Malmö.

En central lärdom från projektets arbete är att för att bedriva kulturverksamhet med unga som lever i utsatthet, behöver man se till hela människan och inte negligera akuta behov. För att en individ ska ha möjlighet att engagera sig i en kulturverksamhet, måste de grundläggande rättigheterna vara tillgodosedda. Av den anledningen har projektet under de tre åren av projektet också arbetat med psykosocialt och juridiskt stöd.

Genom projektet har ungdomarna:

 • blivit sedda och hörda, genom både tuffa och fantastiska dagar.
 • fått stöd när det krisat, dels psykosocialt stöd och dels juridisk rådgivning.
 • getts förutsättningar att utveckla sina engagemang inom ramarna for kultur och demokrati, vilket har stärkt deras självkänsla och självförtroende.
 • stärkts och uppmuntrats som kulturaktörer, i att förverkliga egna projekt och idéer, vilka handlat om allt ifrån att sy en klänning till att genomföra sin alldeles egna release för sin musikvideo.
 • uppmuntrats i att göra sin röst hörd, ta mikrofonen och inträda scenen.
 • fått ett andrum i allt det svåra, om de levt i svåra livssituationer.
 • fått nya bekantskaper och utvecklat sina egna nätverk.
 • fått natur- och kulturupplevelser, vilka har handlat om allt ifrån att vinterbada under ett av våra läger till att gå på föreställningar i Malmö Operas amfiteater.
 • fått stöd och coachning i studier.
 • inspirerats i framtida studieval och möjligheter. Det har handlat om allt ifrån vilken linje individen ska välja på gymnasiet, till vad hen ska studera efter gymnasiet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

 • Fanzineverkstaden

  Projektet Fanzineverkstaden ska vara en resurs för serieskapande med fokus på att ge möjlighet till självpublicering och tillgång till fler olika…

 • Integration på riktigt

  Projektet ska utveckla en kreativ metod, grundad på evidensbaserat forskningsmaterial, för att minska fördomar, utanförskap och rasism hos ungdomar…

 • Nyckeln - en handbok som öppnar integrationsprocesser med teater som metod

  Nyckeln är ett treårigt projekt som vill samla, blanda och vidareutveckla lärdomar från såväl målgruppen som kulturorganisationer som möter…

Sidan uppdaterades 2022-03-16.