Till innehållet

Nyckeln - en handbok som öppnar integrationsprocesser med teater som metod

Projektet drevs av: Teater InterAkt

Beskrivning av projektet

Nyckeln är ett treårigt projekt som vill samla, blanda och vidareutveckla lärdomar från såväl målgruppen som kulturorganisationer som möter målgruppen ensamkommande ungdomar.

Resultatet sammanställs i en handbok med tydliga metoder. Projektet metodutvecklar dels med en egen teatergrupp med ensamkommande ungdomar och dels med fyra andra organisationers teatergrupper med samma målgrupp. Handboken formas och omformas i samarbete med målgruppen och tio andra kulturorganisationer som även de arbetar med ensamkommande ungdomar, för att fånga upp lärdomar från ett brett spektra och säkerställa att handboken blir applicerbar i många kontexter.

De tre åren kretsar kring att skapa ett klimat som främjar jämställda möten och utforska vilka förutsättningar som krävs för att alla ska kunna vara delaktiga på lika villkor.

Nyckeln, en handbok som öppnar upp integrationsprocesser med teater som metod, är ett projekt som vill ta ett samlat tag om de erfarenheter och metoder som utvecklats runtom i Skåne och skapa ett rum för utveckling av metoder i relation till kultur och integration.

Projektet kommer att resultera i ett konkret metodmaterial i form av bland annat en e-bok och studiecirkelmaterial.

Från år 2 utökades projektet geografiskt med ett tilläggsbeslut. Det innebar att flera kommuner i Jämtland och Västerbotten även deltar i projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Vardagsklimatet

    Projektet skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år. Det övergripande syftet är att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av…

  • Otto - Vägen vidare

    Många nykomna unga lever i ofrivillig ensamhet och upplever en stor tomhet när de anländer till Sverige. Därför behövs projektet Otto- Vägen vidare.…

  • Wag the city

    I projektet Wag the City utvecklas ett nytt sätt att arbeta med kultur som integrationsfaktor i Malmö och Botkyrka.

Sidan uppdaterades 2020-07-01.