Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

KomHIT- Kommunikationsstödjande hjälpmedel och IT i sjuk-och tandvård -en nationell resurs

Projektet drivs av: DART Kommunikations- och dataresurscenter Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg

Beskrivning av projektet

KomHIT är ett treårigt projekt som drivs av DART Kommunikations- och dataresurscenter vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Det övergripande syftet med detta treåriga projekt är att tillgodose barnets rätt till kommunikation enligt FNs barnkonvention och konvention för personer med funktionsnedsättning och på så sätt också bidra till ökad aktivitet och delaktighet under vårdvistelse eller tandvårdande behandling. Målgruppen är i första hand barn med funktionsnedsättning men också barn och deras familjer som har svårigheter med kommunikation på grund av bristande kunskaper i svenskt tal- och skriftspråk. Projektet avser att: - Skapa en nationell webbresurs där personal och föräldrar kan få information och kunskap och kunna ladda ner kommunikationsstödjande material att användas i barnsjukvård och tandvård. - Utvärdera dessa resurser, vidareutveckla dem och sprida information nationellt.

Projektet startades januari 2013 och då med huvudsakligt fokus på barnsjukvård. 2014 inkluderas tandvården med samordning av Mun-H-Center i Göteborg. En arbetsgrupp med representanter för olika verksamheter har fått utbildning och demonstrationsmaterial. Dessa grupper skall tillsammans bygga upp en bank med ett brett urval av kommunikationsstödjande material. En strävan finns att arbeta med Universal Design dvs. att verktygen används generellt i arbete med alla barn. Personalen på de olika enheterna kommer också att få utbildning om kommunikation och AKK. Parallellt med dessa aktiviteter kommer en interaktiv hemsida att skapas som också kommer att innehålla videoklipp och kommunikationsstöd att användas direkt på smartphone/surfplatta. Projektår tre kommer att inriktas på utvärdering, spridning och dokumentation. Utvärdering sker i samverkan med KomHIT -forskningsprojekt.  

Projektet drivs i samarbete med: FUB i Lerum, DHB Västra och Autism och Aspergerföreningen i Göteborg och Södra Bohuslän Avdelning 320 Dagkirurgi,  Barnlogopedi, Barnneuropsykiatriska kliniken, Lekterapin och Regionhabiliteringen vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Barn- och ungdomsdagvård på SÄS, Borås  Mun-H-Center och Barntandvård i Göteborg och Mölndal.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.