Till innehållet

Konstra (tidigare: Vem får bidra?)

Projektet drevs av: Dansutbildningen Språng

Beskrivning av projektet

Projektet ska utforma ett scenkonstkollektiv där personer med och utan funktionsnedsättning samskapar all scenkonst från ax till limpa tillsammans.

Syftet med projektet är att utforma ett scenkonstkollektiv där personer med och utan funktionsnedsättning samskapar all scenkonst från ax till limpa tillsammans. En bärande tanke i projektet är att personer med funktionsvariationer inte bara ska få vara med och delta, utan även bidra. Under hela projektet kommer man att jobba med dans, musik och scenkonst som metod, med fokus på vad samskapande utöver funktionsgränserna innebär.

Målgruppen är unga människor mellan 15-25 år med och utan funktionsnedsättning som är intresserade av att delta och bidra till ett scenkonstkollektiv och skapa banbrytande, normkritisk scenkonst tillsammans.

Under år 3 kommer projektet sammanfatta och börja delge de metoder och verktyg till samskapande som man utvecklat under projektet, i workshop- och föreläsningsform samt i en dokumentärfilm.

Projektet kommer att implementera den erfarenhet av samskapande och delaktighet som man fått till sig genom projektet i befintliga verksamheter Dansutbildningen Språng och Passalen.

Efter projektet

Projektet ledde till ett nytt scenkollektiv, Konstra, som genom föreställningen Lika Olika? bidragit till den etablerade kulturvärlden där människor med funktionsvariation i dag är underrepresenterade. Konstra har under projekttiden spelat tolv föreställningar runt om i Västra Götalandsregionen, synts i traditionella och sociala medier och påverkat synen på vem som får ta plats på en scen. Genom sina samverkanspartners har projektet skapat opinion kring dessa frågor och drivit debatten framåt i workshop- och föreläsningssammanhang.

Verksamheten lever vidare i form av en semiprofessionell scenkonstensemble inom ramen för Språngs verksamhet. Det fortsatta arbetet finansieras genom försäljning av den interaktiva föreläsning och det metodmaterial som togs fram under projekttiden samt ett treårigt verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen. Projektet har under åren samverkat brett inom kultur- och funktionsrättsrörelsen; ett nätverk som kommer att fortsätta träffas. Konstras process och erfarenheter lever även vidare genom en dokumentärfilm som visar scenkollektivets repetitioner och föreställningar samt intervjuer med Konstras ensemble och ledare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Creative Point

    Projektet Creative Point, drivet av personer med funktionsvariationer, bygger ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap.

  • Techformance

    Projektet ska ta fram en metod med tillhörande webbapp för att ge det fysiska mötet med scenkonst en ny form och betydelse för barn och ungdomar…

  • Musik på Gården

    Projektet ska utveckla en metod för integrerad öppen fritidsverksamhet där ungdomar, som redan idag producerar musik inom ramen för verksamheten,…

Sidan uppdaterades 2022-09-22.