Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Koreografin – interaktivitet, språk och integration. Metodutveckling för normkreativ scenkonst

Projektet drivs av: Johanssons Pelargoner och Dans

Beskrivning av projektet

Projektet ska främja flerspråkig scenkonst genom att skapa normkreativa kulturupplevelser på olika språk. Nyanlända och etablerade elever ska få möjlighet att mötas bortom språkbarriärer.

Projektet vill skapa normkreativa kulturupplevelser där elever får möjlighet att mötas bortom språkbarriärer, och där alla, oavsett språkbakgrund, har möjlighet att delta på lika villkor. I projektet kommer föreställningen Koreografin att översättas till 10 språk för att skapa en jämlik mötesplats för nyanlända och etablerade elever. Samtidigt kommer projektet utveckla en metod för flerspråkig scenkonst som kan bidra till ökad kunskap, större tillgänglighet inom scenkonsten och fler flerspråkiga scenkonstverk.

Målgrupp

Elever i grundskolans och grundsärskolans årskurs 4-9, särgymnasiet samt ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar.

Bakgrund

Johanssons pelargoner och dans skapade 2016 föreställningen Koreografin som sedan premiären har spelat för drygt 4000 elever runt om i Sverige. Koreografin är en interaktiv föreställning där publikdeltagarna i små grupper lyssnar till instruktioner i varsitt par hörlurar och tillsammans skapar föreställningen. Idén till det här projektet kom från möten med elever som inte har svenska som första språk och som inte kunnat ta del av Koreografin på samma villkor som sina klasskamrater, eftersom instruktionerna bara finns på svenska. Det här projektet kommer därför ta Koreografin vidare så att även ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar nås, och vill samtidigt bidra till mer jämlik scenkonst för barn och unga.

Mål

Projektets mål är:

  • att översätta föreställningen Koreografin till tio språk och därmed skapa en flerspråkig kulturupplevelse i skärningspunkten mellan jämlikhet, normkreativitet och integration,
  • att utveckla och sprida en metod för flerspråkig och tillgänglig scenkonst och därmed möjliggöra för fler liknande kulturupplevelser och
  • att arbeta med integration genom kultur på ett normkreativt sätt genom att nyanlända och etablerade elever deltar i Koreografin tillsammans, alla på sitt eget modersmål.

Överlevnad

Målet är också att den översatta Koreografin ska fortsätta spelas efter projektets slut och att metoden ska kunna användas av dansinstitutioner, scenkonstgrupper, kulturskolor med flera för att skapa nya tillgängliga och flerspråkiga verk.

Samarbeten

Projektet genomförs tillsammans med en referensgrupp av flerspråkiga ungdomar från Haninge kommun.

Projektet genomförs i samarbete med Haninge kommun, ABF Stockholms Tolkutbildningar, barn- och ungdomsteatern Unga Klara, Danskonsulenter i Sverige och Kulturskolerådet. Projektet kommer även att samarbeta med forskare och konstnärer som deltar i en serie seminarier för att bidra med kunskap till metodutvecklingen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-07-06.