Till innehållet

Koreografin – interaktivitet, språk och integration. Metodutveckling för normkreativ scenkonst

Projektet drevs av: Johanssons Pelargoner och Dans

Beskrivning av projektet

Projektet ska främja flerspråkig scenkonst genom att skapa normkreativa kulturupplevelser på olika språk. Nyanlända och etablerade elever ska få möjlighet att mötas bortom språkbarriärer.

Projektet vill skapa normkreativa kulturupplevelser där elever får möjlighet att mötas bortom språkbarriärer, och där alla, oavsett språkbakgrund, har möjlighet att delta på lika villkor. I projektet kommer föreställningen Koreografin att översättas till 10 språk för att skapa en jämlik mötesplats för nyanlända och etablerade elever. Samtidigt kommer projektet utveckla en metod för flerspråkig scenkonst som kan bidra till ökad kunskap, större tillgänglighet inom scenkonsten och fler flerspråkiga scenkonstverk.

Målgrupp

Elever i grundskolans och grundsärskolans årskurs 4-9, särgymnasiet samt ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar.

Bakgrund

Johanssons pelargoner och dans skapade 2016 föreställningen Koreografin som sedan premiären har spelat för drygt 4000 elever runt om i Sverige. Koreografin är en interaktiv föreställning där publikdeltagarna i små grupper lyssnar till instruktioner i varsitt par hörlurar och tillsammans skapar föreställningen. Idén till det här projektet kom från möten med elever som inte har svenska som första språk och som inte kunnat ta del av Koreografin på samma villkor som sina klasskamrater, eftersom instruktionerna bara finns på svenska. Det här projektet kommer därför ta Koreografin vidare så att även ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar nås, och vill samtidigt bidra till mer jämlik scenkonst för barn och unga.

Mål

Projektets mål är:

 • att översätta föreställningen Koreografin till tio språk och därmed skapa en flerspråkig kulturupplevelse i skärningspunkten mellan jämlikhet, normkreativitet och integration,
 • att utveckla och sprida en metod för flerspråkig och tillgänglig scenkonst och därmed möjliggöra för fler liknande kulturupplevelser och
 • att arbeta med integration genom kultur på ett normkreativt sätt genom att nyanlända och etablerade elever deltar i Koreografin tillsammans, alla på sitt eget modersmål.

Överlevnad

Målet är också att den översatta Koreografin ska fortsätta spelas efter projektets slut och att metoden ska kunna användas av dansinstitutioner, scenkonstgrupper, kulturskolor med flera för att skapa nya tillgängliga och flerspråkiga verk.

Samarbeten

Projektet genomförs tillsammans med en referensgrupp av flerspråkiga ungdomar från Haninge kommun.

Projektet genomförs i samarbete med Haninge kommun, ABF Stockholms Tolkutbildningar, barn- och ungdomsteatern Unga Klara, Danskonsulenter i Sverige och Kulturskolerådet. Projektet kommer även att samarbeta med forskare och konstnärer som deltar i en serie seminarier för att bidra med kunskap till metodutvecklingen.

Efter projektet

Projektet ledde till att föreställningen Koreografin genomfördes på 13 språk och att 1238 elever på 87 föreställningar fick delta i antingen framtagandet och testandet eller som deltagare i den färdigöversatta föreställningen, trots pandemin! En nyskriven bok, Antologi för en flerspråkig scenkonst, som bl a används som kurslitteratur på Stockholms Konstnärliga Högskola. Koreografin har fått mycket och positiv medial bevakning.


”Den nya versionen av Koreografin på 13 språk lever kvar genom att vi fortsätter turnéra med den och att den möter ny publik. Erfarenheten av att skapa den lever kvar genom att vi alltid kommer ha ett språkligt perspektiv på våra verk, ett perspektiv som vi fortsätter att sprida genom möten med andra i branschen och genom att skapa flerspråkiga verk. Den lever också kvar genom att den utvidgas – den ska översättas till ännu fler språk och med varje språklig process lär vi oss nya saker. Erfarenheterna lever kvar genom boken “Antologi för en flerspråkig scenkonst”.

Den har spridits till hela scenkonstbranschen och kommer förhoppningsvis inspirera och influera scenkonstnärer runt om i landet framöver. Extra roligt känns det att den har tagits upp som kurslitteratur och standardverk i kursen Flerspråkig scenkonst på Stockholms Konstnärliga Högskola. När de som utbildas för att skapa framtidens scenkonstbransch får dessa perspektiv med sig från start kan verklig förändring börja ske! Föreställningen finansieras genom att skolor och kommuner köper in den. De ytterligare översättningarna finansieras genom sökta medel (vi har redan fått beviljat från Stockholms stad, Kulturrådet och Institutet för språk och folkminnen). Boken går att köpa på hemsidan och föreläsningar och artisttalks finansieras genom att arrangören betalar gager”.

 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Norm Creative Settings

  Norm Creative Settings är ett tvärvetenskapligt metodutvecklingsprojekt för att utveckla arbetsmetoder och strategier, som använder sig av kulturens…

 • Utvecklad stödverksamhet för tjejer och unga kvinnor med funktionsnedsättning

  Alla ska känna att de kan kontakta en tjejjour när de behöver! Projektet riktar sig särskilt till tjejer med dolda funktionsnedsättningar.

 • Process Kedjan och Radio Fri

  Process Kedjans modell är ett komplement för ungdomars rehabilitering tillbaka till samhället med fokus på mentorskap, anhörigstöd och kreativ…

Sidan uppdaterades 2021-07-09.