Till innehållet

KRAM - Kreativitet, Relationer, Allas lika värde, Mod att vara sig själv

Projektet drivs av: Emma Ricklunds stiftelse

Beskrivning av projektet

Tillsammans med målgruppen vill man utveckla ett nytt kulturpedagogiskt arbetssätt där barns och ungdomars behov, reflekterande, viljor och den konstnärliga processen står i centrum. Projektet ska bygga upp tre fysiska konstpedagogiska noder i Saxnäs, Dikanäs och Vilhelmina och även skapa en uppsökande mobil verksamhet baserad på det nya arbetssättet.

Syftet är att ge målgruppen insikter om konst och kultur och dess symbios med känslolivet, och genom kulturskapande bidra till en mer levande glesbygd i inlands- och fjällnära kommuner där de samiska och svenska kulturerna lever sida vid sida. För att skapa en hållbar struktur för metoden och tillgängliggöra verksamheten för målgruppen ska det utvecklas ett samarbete med skolan, fritidsgården, elevhälsan, biblioteket, föreningar och med konstnärer som besöker Ricklundgården. Processen och det nya arbetssättet ska sammanfattas i en metodhandbok och en film.

Efter projektet ska verksamheten ombildas till en förening. Arbetssättet ska inlemmas i stiftelsens konstpedagogiska verkstad EMMAS ordinarie verksamhet på Ricklundgården.

Beviljat belopp

3 112 192 kronor

Projektets tidstatus

5%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

3 112 192 kronor

Projektets tidstatus

5%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

Ort
Marsfjäll

Liknande projekt

  • Hjältarnas tid

    Syftet med detta projekt är att stärka ungdomars självbild till att vara positiva förebilder, möjliggörare för gemenskap över generationsgränserna i…

  • Hör mig Varberg!

    Projektets syfte är att skapa ett socialt sammanhang för konstnärligt skapande där ungdomar och unga vuxna (16-29 år) med neuropsykiatriska…

  • Community Art Lab Sweden

    Projektet Community Art Lab Sweden skapar och etablerar ett nationellt nätverk med en digital plattform för ung community art.

Sidan uppdaterades 2023-11-10.