Till innehållet

Kreativa träffen (tidigare Innan allt försvinner)

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Värmland

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till äldre som nyligen har diagnostiserats med en demenssjukdom men även till dem ur målgruppen som levt med sin diagnos en längre tid och bor i Karlstad tätort, Molkom eller Kil.

Projektet utgår generellt sett från berättandet som metod och att alla människor har en historia som är värd att berätta. Med hjälp av olika kulturella uttryck ska målgruppen, anhöriga, kulturpedagoger och samarbetspartner utveckla metoder som ska vara begripliga och lättillgängliga och som kan stimulera målgruppen att återge sina berättelser, barndomsminnen, skrönor och fria fantasier. På så sätt är avsikten att framkalla minnen som ökar målgruppens livskvalité och psykosociala välbefinnande.

Det handledningsmaterial/-kursplaner som utvecklas under projekttiden i form av en cirkelledarutbildning vänder sig under och efter projekttiden till intresserade personalgrupper inom studieförbundet. Efter projekttidens slut ska verksamheten integreras med den verksamhet som Studieförbundet Vuxenskolan genomför på boenden och som finansieras via statsbidrag för cirkelverksamhet och genom kommunalt stöd och ideella insatser.

Efter projektet

Projektet har utvecklat en digital cirkelledarutbildning. Den finns nu tillgänglig nationellt på Studieförbundet Vuxenskolans digitala lärplattform, för nya cirkelledare att ta del av. De utbildade cirkelledarna fortsätter med cirklarna på olika vårdverksamheter. Personal på Sannerudshemmet i Kil och på Åsbacka i Molkom har inspirerats av projektet i sin verksamhet och fortsätter med liknande aktiviteter för sina boende. Projektet har också inspirerat målgruppen till nya aktiviteter både inom Studieförbundet Vuxenskolan och hos andra; till exempel har en teatergrupp bildats.

Beviljat belopp

4 528 826 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i februari 2024.

Beviljat belopp

4 528 826 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i februari 2024.

Kontakt

Ort
Karlstad

Liknande projekt

  • Blå Lådan

    Projektet ska utveckla en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess…

  • Lika Unika Akademi

    Projektet ska genom utbildningsinsatser skapa förutsättningar för att påverka och höja kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  • Aktivitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv

    Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

Sidan uppdaterades 2024-03-08.