Till innehållet

Kreativa träffen (tidigare Innan allt försvinner)

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Värmland

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till äldre som nyligen har diagnostiserats med en demenssjukdom men även till dem ur målgruppen som levt med sin diagnos en längre tid och bor i Karlstad tätort, Molkom eller Kil.

Projektet utgår generellt sett från berättandet som metod och att alla människor har en historia som är värd att berätta. Med hjälp av olika kulturella uttryck ska målgruppen, anhöriga, kulturpedagoger och samarbetspartner utveckla metoder som ska vara begripliga och lättillgängliga och som kan stimulera målgruppen att återge sina berättelser, barndomsminnen, skrönor och fria fantasier. På så sätt är avsikten att framkalla minnen som ökar målgruppens livskvalité och psykosociala välbefinnande.

Det handledningsmaterial/-kursplaner som utvecklas under projekttiden i form av en cirkelledarutbildning vänder sig under och efter projekttiden till intresserade personalgrupper inom studieförbundet. Efter projekttidens slut ska verksamheten integreras med den verksamhet som Studieförbundet Vuxenskolan genomför på boenden och som finansieras via statsbidrag för cirkelverksamhet och genom kommunalt stöd och ideella insatser.

Beviljat belopp

4 528 826 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i augusti 2023.

Beviljat belopp

4 528 826 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i augusti 2023.

Kontakt

Ort
Karlstad

Liknande projekt

  • Klara...färdiga...IT!

    Sensus Svealand ska tillsammans med sina samarbetspartner utveckla en metod som tar vara på de IT-kunskaper som många yngre med intellektuell…

  • Alla kan texta

    Projektet ska öka användningen av textning av rörlig bild i samhället, exempelvis på webbplatser och vid digitala möten.

  • Religion 1-2 på teckenspråk

    Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel på teckenspråk i skolämnet religion avsett för döva och hörselskadade gymnasieelever.

Sidan uppdaterades 2023-08-25.