Till innehållet

Landsbygd 2.1 - skarpt läge

Projektet drivs av: Föreningen Hela Sverige ska leva

Beskrivning av projektet

Projektet får fler unga involverade i sin hembygds utveckling med metoden Landsbygd 2.0, där idéer för lokal utveckling lyfts fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar.

Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i lokal utveckling på landsbygden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2011 och avslutades i augusti 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2011 och avslutades i augusti 2014.

Kontakt

Ort
Nationellt
Sidan uppdaterades 2020-06-02.