Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Med rätt att handla

Projektet drivs av: Sveriges Konsumenter

Beskrivning av projektet

Det övergripande målet med projektet är att belysa svårigheter, förbättra möjligheter och stärka rättighter, helt enkelt att skapa trygghet, bättre bemötande och tydligare information för konsumenter. 

Syftet med projektet är att, tillsammans med målgruppen, ta fram såväl metoder som utbildnings- och påverkansmaterial för en mer tillgänglig konsumtion. Vi vill genom att ta vara på erfarenheter inspirera till förändring så att konsumtionen av varor och tjänster, genom stärkta rättigheter, tydligare information och bättre bemötande, blir tryggare. Det övergripande målet med projektet är att belysa svårigheter, förbättra möjligheter och stärka rättigheter för personer som lever med kognitiva funktionsnedsättningar.

Delmål

  • Material - ta fram material för att informera och skapa diskussioner inom samtliga målgrupper  
  • Erfarenheter - ta vara på erfarenheter från personer som själva har olika svårigheter i förhållande till konsumtion och som har sitt ursprung i kognitiva funktionsnedsättningar  
  • Bryggor - skapa och upprätthålla nätverk och kontakter mellan projektets deltagare och de målgrupper vi vill påverka

Vi kommer under projektet att arbeta med tre grupper av aktiva deltagare:

  • Elever från gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan
  • Engagerade i funktionshinderorganisationer
  • Deltagare i olika former av LSS verksamhet
Därutöver kommer vi även att arbeta med ett nätverk kring konsumtion och kognition, företrädare för handeln och dess branschorganisationer samt makthavare inom politik och myndigheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.