Till innehållet

Med rätt att handla

Projektet drevs av: Sveriges Konsumenter

Beskrivning av projektet

Det övergripande målet med projektet är att belysa svårigheter, förbättra möjligheter och stärka rättighter, helt enkelt att skapa trygghet, bättre bemötande och tydligare information för konsumenter. 

Syftet med projektet är att, tillsammans med målgruppen, ta fram såväl metoder som utbildnings- och påverkansmaterial för en mer tillgänglig konsumtion. Vi vill genom att ta vara på erfarenheter inspirera till förändring så att konsumtionen av varor och tjänster, genom stärkta rättigheter, tydligare information och bättre bemötande, blir tryggare. Det övergripande målet med projektet är att belysa svårigheter, förbättra möjligheter och stärka rättigheter för personer som lever med kognitiva funktionsnedsättningar.

Delmål

 • Material - ta fram material för att informera och skapa diskussioner inom samtliga målgrupper  
 • Erfarenheter - ta vara på erfarenheter från personer som själva har olika svårigheter i förhållande till konsumtion och som har sitt ursprung i kognitiva funktionsnedsättningar  
 • Bryggor - skapa och upprätthålla nätverk och kontakter mellan projektets deltagare och de målgrupper vi vill påverka

Vi kommer under projektet att arbeta med tre grupper av aktiva deltagare:

 • Elever från gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan
 • Engagerade i funktionshinderorganisationer
 • Deltagare i olika former av LSS verksamhet
Därutöver kommer vi även att arbeta med ett nätverk kring konsumtion och kognition, företrädare för handeln och dess branschorganisationer samt makthavare inom politik och myndigheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Liknande projekt

 • Prata med oss, inte om oss

  Ensamkommande ungdomar bygger upp en egen förening som ska stödja alla ensamkommande på olika sätt, t.ex. genom att erbjuda mentorskap och…

 • Landsbygd 2.1 - skarpt läge

  Projektet får fler unga involverade i sin hembygds utveckling med metoden Landsbygd 2.0, där idéer för lokal utveckling lyfts fram genom samtal…

 • Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden

  Projektet ska utforma modeller och metoder för att kunna validerat de kunskaper och kompetenser som ungdomar fått genom sitt arbete inom…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.