Till innehållet

Prata med oss, inte om oss

Projektet drevs av: Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Beskrivning av projektet

Ensamkommande ungdomar bygger upp en egen förening som ska stödja alla ensamkommande på olika sätt, t.ex. genom att erbjuda mentorskap och aktiviteter i olika former. Intervjuer med ensamkommande ska bli en bok om bemötandet i Sverige.

Att ensamkommande ungdomar själva ska engagera sig mer i sin egen fråga. Vara mentorer för nyanlända ensamkommande ungdomar. Bygga broar mellan de och samhället, hjälpa till med integrering i samhället. Hjälpa aktörer såsom godemän, kontaktpersoner, boenden m.m. att bättre förstå gruppen ensamkommande barn och ungdomar och därmed undvika misförstånd och onödiga krockar. Att lära sig vad en förening är, hur den är uppbygt etc eftersom den avspeglar den demokratiska uppbyggnaden i vårt samhälle.

Lokala SEF, Sveriges Ensamkommandes Förening i hela landet. Dessa ska bilda tillsammans SEF Riksförbund.

De lokala SEF föreningarna ska söka bidrag- och verksamhets medel lokalt för att fortsätta sin verksamhet. SEF Riksförbund ska söka verksamhetsmedel och även egna projekt för att fortsätta att driva organisationens verksamhet såsom alla andra föreningar gör. Projektet har anställt 9 ensamkommande ungdomar från olika lokala föreningar på några timmar per vecka under projektets sista år för att lära sig dels hur ett projekt drivs, dels hur de ska fortsätta verksamheten vidare samt att söka olika bidrag och projekt. Samtliga ungdommar är ledamöter i lokala SEF föreningar eller i SEF Riksförbund.

Ensamkommande ungdomar bildar och organiserar sina egna lokala föreningar i hela landet. Det är de som tar initiativet, bildar föreningar, håller i styrelsemöten, årsmöten, medlemsmöten, seminarier samt olika aktiviteter för medlemmarna.

Etniska organisationer på lokal nivå. Vi medverkar på olika seminarier och konferenser.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2011 och avslutades i juni 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2011 och avslutades i juni 2014.

Kontakt

Ort
Nationellt

Liknande projekt

  • Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden

    Projektet ska utforma modeller och metoder för att kunna validerat de kunskaper och kompetenser som ungdomar fått genom sitt arbete inom…

  • Med rätt att handla

    Det övergripande målet med projektet är att belysa svårigheter, förbättra möjligheter och stärka rättighter, helt enkelt att skapa trygghet, bättre…

  • Landsbygd 2.1 - skarpt läge

    Projektet får fler unga involverade i sin hembygds utveckling med metoden Landsbygd 2.0, där idéer för lokal utveckling lyfts fram genom samtal…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.