Till innehållet

Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv - för dig med funktionsnedsättning

Projektet drevs av: Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa förutsättningar så att fler personer med funktionsnedsättning runt om i landet kan få ett aktivt friluftsliv genom aktiviteterna kajakpaddling, långfärdsåkning i skridskokälke och lägerliv.

Syftet med projektet är att sprida RGs erfarenheter inom friluftsliv vidare ut i landet så att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att aktivt delta i paddling, långfärdsåkning på skridskokälke och lägerliv. Syftet är också att skapa ett långsiktigt samarbete med brukarorganisationer och friluftsförbund så att RGs unika kunskap kan förankras och spridas på fler nivåer, från brukare till ledningsgrupper. Syftet är också att utbilda en ledarstab med instruktörer och friluftsförebilder som kan starta och driva liknande verksamheter på flera platser i landet.


 • att fram ett utbildningsmaterial i bokform och för nedladdning på RGs hemsida.
 • att utforma en certifierad ledarutbildning i 3-steg.
 • att utbilda minst 35 ledare.
 • att starta friluftsverksamhet med kajakpaddling, långfärdsåkning på skridskokälke och lägerliv på fem orter i Sverige.
 • att minst 200 personer med funktionsnedsättning deltar i de prova-på aktiviteter (kajakpaddling och långfärdsåkning på skridskokälke) som projektet arrangerar på de nya verksamhetsorterna.
Utbildningsmaterial Projektet har tagit fram ett utbildningsmaterial att använda vid utbildningar av nya ledare. Materialet är även tänkt som inspirationskälla för alla som är nyfikna på hur det fungerar att åka skridsko och paddla om man har en funktionsnedsättning. Utbildningar En certifierad ledarutbildning har tagits fram i tre steg. Steg 1, en grundläggande helg på Bosön, Lidingö i maj 2013. Steg2, att arrangera prova på tillfällen med kajakpaddling och skridskokälkåkning på orterna och steg 3, en avslutande träff i maj 2014 med teoriprov och examinering. En tredjedel av ledarna som går utbildningen har själva en funktionsnedsättning och är tänkt att fungera som förebilder för deltagarna i de nystartade aktiviteterna. Nya verksamheter Tillsammans med samarbetsparterna har projektet valt Malmö, Norrköping, Göteborg-Ljungskile, Falun och Luleå till nya verksamhetsorter.

De nystartade verksamheterna integreras i Svenska Kanotförbundets, Svenska Skridskoförbundets och Friluftsfrämjandets lokalavdelningar/klubbar och drivs vidare genom samarbete med lokala handikappföreningar. RG kommer att avsätta resurser så att de nystartade verksamheterna ska få det stöd de behöver för att kunna fortleva och utvecklas. Utbildning av nya ledare anordnas vart annat år och det framtagna utbildningsmaterialet och den certifierade 3-stegs modellen används. Under projektet har anpassad friluftsutrustning tagits fram i form av skridskokälkar och kajaksitsar. De nystartade verksamheterna lånar utrustningen från RG mot det att de arrarangerar verksamhet för målgruppen. Årlig inrapportering av aktiviteter skickas till RG. Marknadsföring för rekrytering av deltagare till de nya permanenta verksamheterna sker via RG´s och samarbetsparternas nätverk och medlemstidningar, genom sociala medier som t ex Facebook . Under projekttiden genomförs löpande utvärderingar i samband med ledarutbildningar och prova-på tillfällen för att samla ihop ledarnas erfarenheter från projektet. Detta sammanställs sedan i en slutrapport som sprids via RGs och samarbetsparternas nätverk till målgrupperna och allmänheten. Dessutom sprids erfarenheterna genom det framtagna utbildningsmaterialet.

Idén till projektet föddes efter en av RGs nationella kurser i kajakpaddling, där deltagarna önskade att det fanns samma möjlighet att utöva paddling och andra friluftsaktiviteter på hemorten. Efter diskussion inom föreningen, tillsammans med brukare och förebilder, beslutades att en projektansökan skulle skrivas, under förutsättning att ett flertal brukarorganisationer och frilufts-/kajak-/skridskoförbund var intresserade att delta i projektet.  RG Aktiv Rehabilitering, som är en brukarorganisation, arbetar helt integrerat tillsammans med och för målgruppen. Under projekttiden har representanter för målgruppen en central roll som instruktörer och förebilder både vid ledarutbildningen och vid prova på tillfällena. Femton av ledarna som går ledarutbildningen har en fysisk funktionsnedsättning och kommer efter projektets slut att jobba som ledare i de nystartade verksamheterna.

DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder är en idéburen demokratisk organisation för rörelsehindrade. De jobbar för ett öppet Sverige där personer med nedsatt rörelseförmåga inte utestängs utan ges samma möjligheter som andra. Friluftsfrämjandet är en rikstäckande ideell organisation som arrangerar ledarledda friluftsaktiviteter inom en rad områden för sina medlemmar.  Neuroförbundet verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor. Personskadeförbundet RTP - en medlems-, medborgarrätts- och intresseorganisation som ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador och deras anhöriga. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU är en familjeorganisation som erbjuder medlemmarna stöd, gemenskap och information. RBU driver och påverkar i handikappolitiska frågor främst ur ett barn- och familjeperspektiv. Svenska Kanotförbundet (SKF) är ett specialidrottsförbund som är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet (RF). De har som uppgift att främja och administrera kanotidrotten i Sverige, företräda denna idrott i utlandet och att verka för att kanotidrotten blir tillgänglig för alla. Svenska Skridskoförbundet (SSF) är ett specialidrottsförbund som är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet (RF) och de verkar aktivt för att skridskosporten utformas och organiseras så att den ska bli tillgänglig för alla.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2011 och avslutades i augusti 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2011 och avslutades i augusti 2014.

Kontakt

Ort
Malmö, Norrköping, Göteborg-Ljungskile, Falun och Luleå

Liknande projekt

 • Makt i Media

  Makt i Media är en nyhetssajt där personer med funktionsnedsättningar arbetar med olika medieformer på sin fritid.

 • Utbildningsprojekt endometrios

 • Tillväxten - utvecklingen av ett deltagarägt tillsammansföretagande

  Projektet har sitt ursprung från en idé hos en grupp som skrivit en bok, Utanför vanligheten. De vill skapa ett "kunskapscentrum" i form av ett…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.