Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Lärande för Insikt om Välmående (LIV)

Projektet drivs av: Neuroforum

Beskrivning av projektet

Föreningen Neuroforum ska tillsammans med elever på Kattegattgymnasiet ta fram ett pedagogiskt förhållningssätt som grundar sig i evidensbaserad kunskap om hjärnan.

.Målet är att minska den psykiska ohälsan, stärka skolresultaten och bidra till en pedagogik som utgår från kunskap om hjärnans funktioner.

Projektet består av tre faser; Etablera, Pröva och Integrera. Gemensamt för dem är att målgruppen, tillsammans med forskare leder processen och tar fram den metod som bäst lämpar sig för dem. Hänsyn tas till de många olika förutsättningar som skolans elever och inriktningar har.

Projektet når samtliga 1 400 elever på gymnasiet. Flera andra skolor i regionen och i andra delar av Sverige följer insatsen. Efter projekttiden ska metoden/förhållningssättet drivas vidare i skolans regi och kan implementeras av andra skolor runt om i landet.

Beviljat belopp

5 038 549 kronor

Projektets tidstatus

10%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

5 038 549 kronor

Projektets tidstatus

10%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2021-07-08.