Till innehållet

Lärande för Insikt om Välmående (LIV)

Projektet drivs av: Neuroforum

Beskrivning av projektet

Föreningen Neuroforum ska tillsammans med elever på Kattegattgymnasiet ta fram ett pedagogiskt förhållningssätt som grundar sig i evidensbaserad kunskap om hjärnan.

.Målet är att minska den psykiska ohälsan, stärka skolresultaten och bidra till en pedagogik som utgår från kunskap om hjärnans funktioner.

Projektet består av tre faser; Etablera, Pröva och Integrera. Gemensamt för dem är att målgruppen, tillsammans med forskare leder processen och tar fram den metod som bäst lämpar sig för dem. Hänsyn tas till de många olika förutsättningar som skolans elever och inriktningar har.

Projektet når samtliga 1 400 elever på gymnasiet. Flera andra skolor i regionen och i andra delar av Sverige följer insatsen. Efter projekttiden ska metoden/förhållningssättet drivas vidare i skolans regi och kan implementeras av andra skolor runt om i landet.

Beviljat belopp

5 038 549 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2021 och avslutades i juli 2024.

Beviljat belopp

5 038 549 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2021 och avslutades i juli 2024.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Seniorvän - kontaktperson för äldre

    Syftet med projektet är att minska den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten hos äldre med funktionsnedsättning.

  • I nöd och lust

    Projektet ska ta tillvara och sammanställa de kunskaper och erfarenheter som äldre anhöriga får när de vårdar sina äldre närstående som i hög grad…

  • Open Stage & Mind

    Projektets syfte är att ge stöd till blivande yrkesmusiker i åldern 18–25 år, för att öka det psykiska välbefinnandet och skapa trygghet i den…

Sidan uppdaterades 2021-07-08.