Till innehållet

Läs spelet!

Projektet drevs av: Halmstads Bollklubb

Beskrivning av projektet

Projektet "Läs spelet!" är samarbete mellan idrotten och kulturen i Halmstad för att inspirera till läsglädje och ökad fritidsläsning och ge idrottande barn och ungdomar möjlighet att kombinera idrott och skola.

Projektet syftar till att skapa en trygg och stimulerande miljö innan och efter träning, inspirera till läsglädje och ökad fritidsläsning och ge idrottande barn och ungdomar möjlighet att kombinera idrott och skola.

Projektets huvudmål är att erbjuda idrottande ungdomar en stimulerande och utvecklande plats att vara på i samband med träning och locka idrottande barn och ungdomar till biblioteken och läsningen men också locka icke idrottande barn och ungdomar till idrotten. För att uppnå detta vill projektet arbeta med att skapa en trygg och välkomnande miljö kring barns och ungdomars träningsarenor, bygga upp minibibliotek och arbeta med A-lagsspelare som läsande förebilder. Projektet vill också erbjuda läxläsning och möjlighet till inspirationsföreläsningar för att lära barnen att kombinera skola och idrott samt arbeta med att marknadsföra fotbollsspelare för att lyfta läsning och idrott som en vinnande kombination.

Projektets resultat förväntas sprida sig till andra idrottsklubbar i hela Halland och på sikt bli en del av både HBK:s och bibliotekens ordinarie verksamheter.

Projektet är ett samarbete mellan Halmstads bollklubb (HBK), Biblioteken i Halmstad och SISU idrottsutbildarna för bättre samverkan mellan idrotten och kulturen i Halmstad.

Efter projektet

Under årets första och andra år genomfördes flera lästräffar och biblioteket deltog med läsfrämjande aktiviteter under flera hemmamatcher på Örjans vall. A-lagspelarna fungerade som läsande förebilder och inspirerade barn att utmana sig i sin läsning. Under år 1 byggdes minibiblioteket och uppehållslokal på kombihallen. Pandemin och covid-19 gjorde att projektet fick ställa om. Utomhus lästräffar genomfördes på Örjans vall och fokus lades på digitala inspelningar av lästräffar och boktips.

Halmstads Bollklubb planerar för att fortsätta genomföra lästräffar ute på biblioteken i Halmstads kommun, men även bjuda in barn och ungdomar till träffar på Örjans vall. Klubbens läsande förebilder fortsätter att inspirera genom att visa på vikten av dubbla karriärer. Man vill även öppna upp för läxhjälp och samstuderande på Örjans vall och planerar att i samband med detta anordna ett minibibliotek med läshörna för högläsning och boktips.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i december 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Halmstad

Liknande projekt

  • Projekt e-sport

    RBU Halland ska, tillsammans med ABF och flera e-sportsföreningar, utveckla metoder och redskap som gör det möjligt för barn och ungdomar med…

  • Nybyggnation av padelhall i Halmstad

    Syftet med projektet är att bygga en padelhall med två banor för att skapa fler aktiviteter för ortens barn och ungdomar.

  • Matlabbet

    Projektet går ut på att spela in tre stycken inspirerande filmer som visar matexperiment för barn i förskola, särskola och fritidsverksamheter.…

Sidan uppdaterades 2021-12-21.