Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Leva bättre med CF - kost och träning

Projektet drivs av: Fonden Citronfjärilen

Beskrivning av projektet

Fonden Citronfjärilen ska utveckla och genomföra en digital workshopserie om egenvård vid cystisk fibros.

Syftet med projektet är att stötta målgruppen att bättre hantera kost, motion och andningsgymnastik. Projektet ska producera youtube-filmer som motiverar till att upprätthålla och utveckla den livsviktiga egenvården för personer med cystisk fibros. Innehållet i filmerna bygger på erfarenheter från målgruppen. Frågor, tips och samtalsämnen samlas in från forum där målgruppen samlas. Det kommer att vara personer som lever med cystisk fibros och personer som arbetar inom specialistvård som medverkar i produktionen. Workshopavsnitten kommer att efterföljas av webbinarier för att ge möjlighet att ställa kompletterande frågor. Efter projektets slut ska föreningen dels fortsätta att använda sig av metoden i sin ordinarie verksamhet och dels fortsätta att sprida det inspelade materialet till målgruppen och till professionella som möter målgruppen.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.