Till innehållet

Leva bättre med CF - kost och träning

Projektet drivs av: Fonden Citronfjärilen

Beskrivning av projektet

Fonden Citronfjärilen ska utveckla och genomföra en digital workshopserie om egenvård vid cystisk fibros.

Syftet med projektet är att stötta målgruppen att bättre hantera kost, motion och andningsgymnastik. Projektet ska producera youtube-filmer som motiverar till att upprätthålla och utveckla den livsviktiga egenvården för personer med cystisk fibros. Innehållet i filmerna bygger på erfarenheter från målgruppen. Frågor, tips och samtalsämnen samlas in från forum där målgruppen samlas. Det kommer att vara personer som lever med cystisk fibros och personer som arbetar inom specialistvård som medverkar i produktionen. Workshopavsnitten kommer att efterföljas av webbinarier för att ge möjlighet att ställa kompletterande frågor. Efter projektets slut ska föreningen dels fortsätta att använda sig av metoden i sin ordinarie verksamhet och dels fortsätta att sprida det inspelade materialet till målgruppen och till professionella som möter målgruppen.

Efter projektet

Projektet har genomfört ett antal aktiviteter som har legat till grund för en kunskapsbank med svar på vanliga frågor kring sjukdomen Cystisk Fibros (CF), egenvård vid sjukdomen och behandlingar. Kunskapsbanken finns på hemsidan och består av sju informativa filmer och texter med olika teman.

Kunskapsbanken kom till i en process där personer ur målgruppen varit delaktiga. Projektet skapade ett forum på Facebook där personer diskuterade olika ämnen som berör egenvård vid CF. Utifrån detta forum och utifrån särskilda fokusgrupper tog man fram en anonym enkät som låg på hemsidan att besvara. Frågeställningar, synpunkter och perspektiv som kom upp i enkätsvaren och i de olika forumen låg sedan till grund för de filmer som spelades in. I filmerna medverkar en dietist och en sjukgymnast som är specialiserade på Cystisk Fibros.

Utöver detta har man sammanställt korta texter utifrån aktuell forskning på ämnen som man under projektet förstått varit viktiga för målgruppen som också finns kvar på hemsidan. Fonden Citronfjärilen inspirerades även att göra webbinarier om specifika ämnen som rör livet med CF, där deltagarna i mindre grupp kan få dela tankar om sjukdomen - Fika med fjärilarna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i augusti 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i augusti 2021.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Active Movement

    Föreningen MBIK vill genom projektet Active Movement skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i Angered med unga som centrala…

  • Receptsamling för patienter med kostbehandlad betaoxidationsdefekt

    Receptsamlingen ska ge målgruppen som har en strikt kostrestriktion en ökad variation av bra mat där det tydligt framgår om receptet passar just den…

  • GoGlad

    Projektet ska förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning genom att utveckla ett…

Sidan uppdaterades 2022-02-22.