Till innehållet

Leva Livet och äga sin vardag i BmSS - ett projekt om mänskliga rättigheter i vardagen

Projektet drevs av: Föreningen Grunden i Göteborg

Beskrivning av projektet

Föreningen Grunden i Göteborg ska utveckla metoder och verktyg för att stärka medinflytandet för personer med funktionsnedsättning som bor i Göteborgs Boenden med Särskild Service (BmSS).

Tillsammans med personal och brukare ska projektet ta fram en rad aktiviteter som syftar till att öka kunskapen om och stärka de mänskliga rättigheterna för målgruppen. I projektet utvecklas en enkel app som målgruppen kan använda för att öka den sociala integrationen mellan dem. Där ska även tips om olika aktiviteter presenteras. Göteborgs stad ska använda erfarenheter från projektet i utvecklingsarbetet kring BmSS.

Efter projektet

Intresseträffar arrangeras i föreningens lokaler på Andra Långgatan i Göteborg. Metod och aktiviteter förmedlas genom föreningens ordinarie verksamhet och via projektets samverkansparter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Digidem Lab (tidigare Demokratihackers)

    Projektets syfte är att unga med hjälp av digitala verktyg ska utforska och utvidga möjligheterna för ungas demokratiska deltagande.

  • Hållbar utveckling med nya svenskar

    Projektet syftar till att öka kunskapen om de globala målen och Agenda 2030 hos pedagoger och unga elever inom SFI-undervisningen.

  • Vår väg till klimaträttvisa

    Projektet ska erbjuda forum för unga att skapa aktiviteter i engagemangsgrupper med syfte att verka för ett mer rättvist och hållbart samhälle.

Sidan uppdaterades 2024-05-27.