Till innehållet

Locker Room Talk = Fair Play

Projektet drevs av: Locker Room Talk

Beskrivning av projektet

Projektet ska vidareutveckla och sprida en metod till hela landet som syftar till att lyfta samtal kring jämställdhet i idrottsföreningars omklädningsrum, för pojkar i åldern 10 till 14 år.  

Locker Room Talk (LRT) har tagit fram en metod som syftar till att lyfta samtal kring jämställdhet i idrottsföreningars omklädningsrum, för pojkar i åldern 10 till 14 år. Metoden består av ett antal samtalsträffar under åtta veckor där målgruppen tillsammans med unga vuxna diskuterar jämställdhet, machokultur, schyssta attityder och hur man kan skapa en ny manlighet. Nu vill organisationen vidareutveckla metoden och samtidigt sprida den till hela landet. Detta ska göras genom att fem utvalda idrottsdistrikt får en utbildningsansvarig som i sin tur kommer att utbilda fler killar, tränare/ledare och idrottsföreningar i sitt distrikt.

Efter projektets slut kommer Locker Room Talk tillsammans med distriktsansvariga att kunna fortsätta arbetet på lokal nivå genom lokala samarbeten.

Några viktiga samarbetspartners under projektets gång förutom de fem distrikten, Norrbotten, Småland, Skåne, Stockholm och Östergötland är Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet.

Efter projektet

Målen med att utveckla ett utbildningskoncept för spelare/killar mellan 10-14 år (2 217 st) och ett utbildningskoncept för idrottsledare (494 st) finns nu tillgängliga. Några framgångsfaktorer har varit det stora intresset från idrottsföreningar, vilket i sin tur har möjliggjort bland annat användartester, referensgrupper och därmed feedback till att skapa metodverktyg. Man har använt sig av digitala kanaler för att nå ut med olika event ex Välgörenhetsmatchen som tv-sändes via digitala playtjänster, vilket nått olika målgrupper. Under projektet har en forskningsrapport (RF) tagits fram vilket inneburit att vissa koncept vidareutvecklas i ett nytt projekt.

I den verksamhet som lever vidare efter projekttiden har målgrupperna en aktiv roll med hänsyn till att de är mottagare till projektets metoder och att Locker Room Talk, med hjälp av metodverktygen, samlar in information och utvärderingar för att fortsätta utveckla koncepten. Den fortsatta verksamheten finansieras genom att idrottsföreningar själva köper in metodverktygen och/eller med stöd av partner/sponsor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Finspång

Liknande projekt

  • Utbildningstrappan för en jämställd idrott

    Locker Room Talk har under ett antal år arbetat med att ta fram digitala utbildningar för killar 10 - 14 år kring attityder och värderingar i…

  • Yallas Jämställda Hem

    Syftet med projektet är att rusta ensamkommande barn i familje- eller HVB-hem med kunskaper och förutsättningar för ett självständigt liv i Sverige.

  • Likarättsutbildning

    Projektet ska utveckla en lättillgänglig webbutbildning tillsammans med barn och unga från förskolan till gymnasiet. Utbildningen ska stärka barns…

Sidan uppdaterades 2022-11-03.