Till innehållet

Lokstallssmedjan

Projektet drevs av: Dalakuben ek. förening

Beskrivning av projektet

Lokstallssmedjans unika lokaler och innehåll ska användas för integration, mångfald och nytänkande för barn, unga och personer långt ifrån sysselsättning, med eller utan nedsatt funktionsförmåga och oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Syftet med Lokstallsmedjan är att genom dess unika lokaler och dess unika innehåll, använda den som verktygslåda för en mötesplats gällande integration, mångfald och nytänkande för barn, unga och personer långt ifrån sysselsättning, med eller utan nedsatt funktionsförmåga, oavsett man är ursvensk eller nyanländ. Under tre år så räknar man med att totalt ha nått ca 400 deltagare. Målet med projektet är utifrån en försöksperiod som pågått cirka ett år,  bilda en multikulturell plattform där sociala, kreativa och funktionsinriktade aktiviteter som är anpassningsbara utifrån individernas förutsättningar. Det ska man göra med hjälp av projektets 15 olika samarbetspartners. Aktiviteterna anpassas efter de olika målgrupperna. Genomgående tema för återbruksinriktat arbetet är kulturbyggnads- och tågrestaureringsarbeten, möbelrenoveringar, smide, fastighetsskötsel inom och utomhus liksom nytillverkning. Deltagarna kommer att ges möjlighet att levandegöra museet, vilket sker genom att man tillsammans skapar museiaktiviteter/-vandringar och teater; från planering till föreställning. Ambitionen är att genomföra ett teatersommarläger/-kollo på Lokstallarna. Deltagare är med från manusskrivande, till scenografi, till att skapa rekvisita till att genomföra föreställning. Efter projekttiden så räknar man med att några ur målgruppen kommer driva Bed & Breakfast i restaurerade sov- och restaurangvagnar. Några driver utställnings- och upplevelseevenemang på plats. Museiguidning bokas av utomstående och några kan utföra fastighetsservice, måleri och hantverkskompetens såväl internt som till externa kunder.

Syftet med Lokstallssmedjan är att genom dess unika lokaler och dess unika innehåll, använda den som verktygslåda för en mötesplats gällande integration, mångfald och nytänkande för barn, unga och personer långt ifrån sysselsättning, med eller utan nedsatt funktionsförmåga och oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Falun

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-05-06.