Till innehållet

Songlines

Projektet drevs av: Jeunesses Musicales Sweden JMS

Beskrivning av projektet

Projektet ska, i bred samverkan och med många aktörer, utveckla metoder och strategier för att nå, möta och engagera nyanlända ungdomar.

Över hela landet ges unga nyanlända, i första hand ensamkommande, tillgång till musikaktiviteter. Projektet involverar såväl de som bor i boenden för nyanlända som de som bor i familj. Arbetet tar sin utgångspunkt i den starka tradition som Sverige har av att erbjuda unga människor musikaktiviteter. I samarbete mellan många olika organisationer utvecklas metoder som innebär ökade möjligheter till integration genom utövandet av musik. Projektet genomför på olika orter workshoppar på boenden, skolor och i miljöer där ungdomar som nyligen kommit till vårt land återfinns. Syftet med dessa workshoppar är att visa på det lokala utbudet. Ungdomarna ges i projektet stöd för att delta i musiklivet som musiker, volontärer och arrangörer. Under första året har metoderna utvecklats i sex regioner. Under andra och tredje året sprids projektet till resten av landet. Som stöd i spridningsarbetet tas det bland annat fram filmer och en rapport. Efter projektets slut blir Songlines ett program inom den internationella organisationen Jeunesses Musicales International.

Efter avslutat projekt

Projektet bidrog till att en stor mängd workshoppar, konserter, samarbeten och nätverk skapades över hela landet med den gemensamma idén att genom musik verka för integration, av, med och för tusentals ensamkommande och nyanlända barn och unga. I mars 2020 bildades Föreningen Songlines Vänner med syftet att verka för Songlines fortsatta verksamhet. Mycket av projektet finns dokumenterat på Songlines webbplats och i en bok. I boken beskrivs de olika teman, metoder och strategier som projektet har arbetat med. Webbplatsen är kopplad till boken via QR-koder och via dessa når man även de kortfilmer som producerats under projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Liknande projekt

  • Drakprojektet

    Drakprojektet är ett digitalt kultur- och folkbildningsprojekt som riktar sig till unga och unga vuxna med social fobi.

  • Konstkupan

    Projektet Konstkupan vill skapa utrymme för unga nyanlända och lokalsamhälle att bidra till en ömsesidig utveckling genom kreativa uttryck och dialog.

  • KOD för Sverige

    Ett projekt om kultur, språk och demokrati av och för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

Sidan uppdaterades 2020-07-03.