Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Lyssna på oss!

Projektet drivs av: Demokratipiloterna

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bidra till att målgruppen, tjejer/kvinnor och icke-binära personer med neuropsykiatrisk diagnos, stärks och blir lyssnade på.

Projektet ska drivas av och för målgruppen. Inom projektet ska ett nätverk med representanter från målgruppen byggas upp. Man ska ta fram en lättläst bok baserad på såväl studier som personliga berättelser. Ett av underlagen till boken ska vara en enkät som ska genomföras i projektet. Man ska också ta fram ett studiematerial om bemötande, riktat till yrkesverksamma som möter målgruppen. Detta kommer bland annat att spridas genom en ambassadörspool av utbildare som själva tillhör målgruppen.

Slutligen kommer frågor som målgruppens behov, omgivningens attityder och vikten av kunskap att lyftas i artiklar, panelsamtal och på andra relevanta sätt.


Det material som produceras i projektet ska finnas fritt och tillgängligt för nedladdning. Efter projektet slut kommer Demokratipiloterna eller någon av samarbetsorganisationerna att fortsätta samordna och stötta ambassadörspoolen samt tillhandahålla det digitala materialet.


Beviljat belopp

4 766 219 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

4 766 219 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-12-29.