Till innehållet

Lyssna på oss!

Projektet drivs av: Demokratipiloterna

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bidra till att målgruppen, tjejer/kvinnor och icke-binära personer med neuropsykiatrisk diagnos, stärks och blir lyssnade på.

Projektet ska drivas av och för målgruppen. Inom projektet ska ett nätverk med representanter från målgruppen byggas upp. Man ska ta fram en lättläst bok baserad på såväl studier som personliga berättelser. Ett av underlagen till boken ska vara en enkät som ska genomföras i projektet. Man ska också ta fram ett studiematerial om bemötande, riktat till yrkesverksamma som möter målgruppen. Detta kommer bland annat att spridas genom en ambassadörspool av utbildare som själva tillhör målgruppen.

Slutligen kommer frågor som målgruppens behov, omgivningens attityder och vikten av kunskap att lyftas i artiklar, panelsamtal och på andra relevanta sätt.


Det material som produceras i projektet ska finnas fritt och tillgängligt för nedladdning. Efter projektet slut kommer Demokratipiloterna eller någon av samarbetsorganisationerna att fortsätta samordna och stötta ambassadörspoolen samt tillhandahålla det digitala materialet.


Beviljat belopp

4 766 219 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i februari 2022 och avslutas i februari 2025.

Beviljat belopp

4 766 219 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i februari 2022 och avslutas i februari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

  • All set for Action

    Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor…

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

Sidan uppdaterades 2023-01-04.