Till innehållet

Made in Backa etapp 1

Projektet drivs av: Författarcentrum Väst

Beskrivning av projektet

Barn med olika etnisk bakgrund i Backa, Göteborg ska bilda en redaktion och producera ett återkommande litterärt magasin Made in Backa med egna dikter, prosatexter, noveller och reportage.

Barn med olika etnisk bakgrund i Backa, Göteborg ska bilda en redaktion och producera ett återkommande litterärt magasin Made in Backa med egna dikter, prosatexter, noveller och reportage. Författare från Författarcentrum Väst med olika etnisk bakgrund medverkar som litterära handledare.

Efter projektperiodens slut arbetar man för att en halvtidstjänst inrättas för att garantera en fortsättning.

Tidningen skapas från "ax till limpa" av och med barnen.

Projektet stöds också av skolan, föreningslivet, kulturhuset, biblioteket och det kommunala bostadsbolaget.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2010 och avslutades i oktober 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2010 och avslutades i oktober 2013.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • 21 km konst

    Projektet är ett samverkansprojekt mellan föreningen Måleriföretagen, bostadsföretag och kommunen. Syftet är att skapa delaktighet och…

  • En rättighetsbaserad skola RBS

    Unicef startar nu med hjälp av finansiering från Allmänna Arvsfonden ett pilotprojekt i sju skolor i Sverige för att undersöka vad som händer om…

  • Ett fredat rum - Ett projekt för barn med föräldrar i vårdnadstvist

    I Ett fredat rum skapas utifrån en samverkansmodell förutsättningar för barn med symtom på psykisk ohälsa och som har föräldrar i vårdnadstvist att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.