Till innehållet

Made in Backa etapp 1

Projektet drivs av: Författarcentrum Väst

Beskrivning av projektet

Barn med olika etnisk bakgrund i Backa, Göteborg ska bilda en redaktion och producera ett återkommande litterärt magasin Made in Backa med egna dikter, prosatexter, noveller och reportage.

Barn med olika etnisk bakgrund i Backa, Göteborg ska bilda en redaktion och producera ett återkommande litterärt magasin Made in Backa med egna dikter, prosatexter, noveller och reportage. Författare från Författarcentrum Väst med olika etnisk bakgrund medverkar som litterära handledare.

Efter projektperiodens slut arbetar man för att en halvtidstjänst inrättas för att garantera en fortsättning.

Tidningen skapas från "ax till limpa" av och med barnen.

Projektet stöds också av skolan, föreningslivet, kulturhuset, biblioteket och det kommunala bostadsbolaget.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2010 och avslutades i oktober 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2010 och avslutades i oktober 2013.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Kunskapsportföljen

    Projektet ska tillsammans med målgruppen skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj där de snabbt och smidigt…

  • Barnrättsdetektiverna

    Projektet ska öka barns kunskap om rättigheterna i barnkonventionen samt vad den innebär i praktiken i barnens vardag, med fokus på skolan.

  • Starka mammor - en nyckel till integration

    Projektet ska med hjälp av så kallade kulturtolkar ge stöd och information till nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna, så att de ska känna sig…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.