Till innehållet

Made in Rosengård - ett integrationsprojekt för nyanlända

Projektet drivs av: Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen

Beskrivning av projektet

Projektet ska engagera unga nyanlända i Rosengård kring inkomstgenererande aktiviteter och entreprenörskap.

Projektet syftar till att engagera unga nyanlända i Rosengård kring inkomstgenererande aktiviteter och entreprenörskap.

Målsättningen är att samla målgruppen kring positiva och kreativa projekt, etablera mötesplatser, underlätta integration och stärka bilden av Rosengård. Deltagarna ska få utbildning, kurser och coachning i entreprenörskap och socialt företagande. De ska tillsammans utveckla, marknadsföra och sälja egna produkter och tjänster genom ett socialt företag som de startar i projektet. På det sättet får de praktiska kunskaper om entreprenörskap och stärker sina framtida möjligheter till arbete och egen försörjning.

Efter projektet ska det sociala företaget drivas vidare av målgruppen och sökande förening. Det ska finansieras genom intäkter för produkter och tjänster och bidrag från offentlig sektor. Den modell de skapar ska spridas till andra delar av landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.