Till innehållet

Mångfaldens trädgård

Projektet drivs av: Naturskyddsföreningen i Mora

Beskrivning av projektet

Projektet vill tillsammans med äldre personer anlägga en skogsträdgård enligt permakulturens principer.

Syftet med projektet är mångfacetterat där en del handlar om att skapa en naturlig samlingsplats där de äldre får möjlighet att knyta nya sociala kontakter och ingå i ett meningsfullt sammanhang. Samtidigt får målgruppen lära sig mer om biologisk mångfald, odling, självförsörjning och agenda 2030 både teoretiskt och praktiskt tack vare skapandet av skogsträdgården. Platsen ska även kunna komma barn och ungdomar till gagn och stimulera till generationsöverskridande möten.
Projektet ska drivas i samverkan med flera andra föreningar som samlar både äldre och yngre personer samt med Studiefrämjandet, Mora kommun och Mora folkhögskola. Efter projektet bör skogsträdgården kunna leva vidare som en öppen mötesplats och metoderna ska vara spridningsbara till andra kommuner.


Beviljat belopp

3 053 644 kronor

Projektets tidstatus

5%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

3 053 644 kronor

Projektets tidstatus

5%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

Liknande projekt

  • Kaffe & Vänner

    Projektet ska utveckla en samverkansmodell med uppsökande verksamhet och en mötesplats i Alvesta för äldre från 65 år i syfte att motverka…

  • Natur- och friluftsorientering 65+

    Rehns BK ska i projektet utveckla en modell för orientering där den fysiska ansträngningen är förhållandevis liten, men där orienteringsförmågan är…

  • Svea på Stolfabriken & andra livsberättelser

    I projektet ska äldre personer intervjua andra äldre om deras tidigare yrkesliv.

Sidan uppdaterades 2024-01-19.