Till innehållet

Mångkulturell ungdomsledarakademi

Projektet drivs av: Folkbildarna i Värmland

Beskrivning av projektet

Folkbildarna i Värmland ska utveckla en mångkulturell ledarskapsakademi för unga i åldern 14 till 20 år i stadsdelen Kronoparken i Karlstad för att öka ungdomars delaktighet i samhället genom att rusta dem att bli ledare i lokalsamhället.

Folkbildarna i Värmland ska utveckla en mångkulturell ledarskapsakademi för unga i åldern mellan 14 och 20 i stadsdelen Kronoparken i Karlstad. Akademin ska vara särskilt anpassad till ungdomar som tidigare inte deltagit i organiserad föreningsverksamhet. Akademin ska använda sig av folkbildningsmetoder och ha en tydlig humanistisk värdegrund. Syftet med projektet är att öka ungdomars delaktighet i samhället genom att rusta dem att bli ledare i lokalsamhället. 

Målet är att ungdomar i Kronoparken själva leder fritidsaktiviteter i föreningsform.

Deltagarna i akademin ska ha stort inflytande på projektets utformning.

Projektet ska bedrivas i nära samarbete med Karlstads kommun, de studieförbund som är medlemmar i Folkbildarna i Värmland, föreningar i Kronoparken och Karlstads universitet.

Efter projektet

I projektet har man motiverat unga på Kronoparken att själva leda fritidsaktiviteter, och det har under projekttiden blivit fler unga ledare i området. Det har bland annat startats en ny fotbollsförening i området. I början av projektet gjordes en kartläggning av det befintliga föreningslivet i området. Den utgjorde sedan en kunskapsbas som var till hjälp i utformandet av projektet arbetsmetoder, men man fick också förfrågningar om att göra liknande kartläggning på ett annat område så själva kartläggandet blev en användbar metod. Man har arbetat mycket stärkande och kontaktskapande aktiviteter direkt mot målgruppen, med bland annat prova-på-aktiviteter, läger, kurser på elevens val i grundskolan. På så sätt motiverades och stärktes unga att själva organisera fritidsaktiviteter.

Projektet ledde till att man tog fram en ledarskapsakademi för unga som består av kurser om föreningskunskap, arrangörskap och idrottsledarskap.

Folkbildarna i Värmland fortsätter med ledarskapsakademin under en verksamhet som har namnet Tillsammans i Karlstad.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Karlstad

Liknande projekt

  • Slöjd Lab

    Projektet ska tillsammans med lokala aktörer starta kreativa verkstäder i fyra bostadsområden i Borlänge. Där ska ungdomar mellan 12-16 år mötas…

  • Reflektera! Filma! Sprida!

    Projektet syftar till att med konst och filmskapande som metod göra ensamkommande barn och ungdomar delaktiga i att formulera sina utmaningar såväl…

  • Världsspråket Schack - nya mötesplatser och nya gemenskaper

    Projektet syftar till att utveckla en schackmetodik som skapar bättre förutsättningar för nyanlända ungdomar att inkluderas i nya gemenskaper och…

Sidan uppdaterades 2021-12-07.