Till innehållet

Mat, musik och minnen

Projektet drevs av: Hushållningssällskapet Väst

Beskrivning av projektet

I projektet ska HS testa och utarbeta en modell för att stimulera minnet och underlätta kommunikation genom inspirerande 40 föreställningar kring mat och musik på äldreboenden med demensinriktning och anhörigträffar för personer med demenssjukdom.

Att ge ökad glädje och ökat välbefinnande samt en förhöjd livskvalitet hos personer med demenssjukdom. Att utveckla en modell för minnesstimulering anpassad för personer med demenssjukdom. Att ge redskap för att använda mat i kombination med musik som redskap för minnesstimulering. Att ge ökad medvetenhet och kunskap bland anhöriga om effekterna av mat i kombination med musik. Att inspirera för att skapa glädje och ökade upplevelser för personer med demenssjukdom.

För implementering och fortlevnad av projektet produceras en handledning kring mat och musik som man kan använda för att locka fram minnen och förstärka livskvaliteten hos personer med demenssjukdom. Under ett tredje år kan konceptet/handledningen utvecklas till en pedagogisk modell i form av ett ”minnesskåp” som personal/anhöriga kan använda i dialog med personer med demenssjukdom. Diskussion förs också med Göteborgs Universitet för ett eventuellt forskningsprojekt. Att under 2014-2016 genomföra 10 informationsmöten med lokala kontaktpersoner/anhörigstödjare för personer med demenssjukdom i Västra Götaland. Att under 2014-2016 genomföra ”föreställningar” kring mat och musik på 20 äldreboenden med demensinriktning i Västra Götaland. Att under 2014-2016 genomföra ”föreställningar” kring mat och musik på 20 anhörigträffar för personer med demenssjukdom i Västra Götaland. Att genom ”föreställningarna” stimulera minnet och möjlighet till dialog om: Matlagning och råvaror med fokus på smaker, dofter, konsistenser, utseende Musik som anknyter och som kan förknippas med mat och måltider, det kan handla om olika teman ex mat från havet, skogen, traditioner Att ta fram handledning för fortsatt användning och implementering. Att utveckla en metod för reminiscens ”minnesstimulering” kring mat och musik som ska kunna användas av anhöriga till personer med demenssjukdom och i äldreboenden med demensinriktning.

Projektet I detta projekt vill Hushållningssällskapet testa och utveckla en metod anpassad för personer med demenssjukdom för att stimulera minnet och skapa trygghet. Projektet innefattar 40 st ”föreställningar” med minnesstimulering dvs matlagningsdemonstrationer i kombination med musik för att stimulera olika sinnen och skapa dialog.Projektet innefattar en testomgång på ett äldreboende med demensavdelning och på en anhörigträff som utvärderas varefter aktiviteterna genomförs med Hushållningssällskapet Väst som ansvarig projektägare. Marknadsföring/Spridning av resultat Information om metoden kommer att spridas via nyhetsbrev/e-post och på Hushållningssällskapets hemsida, i branschtidningar samt till Sveriges kommuner och landsting/regioner. Information kommer även att spridas via Demensförbundets hemsida och deras lokala föreningar. Pressinformation läggs ut via verktyget Mynewsdesk. Projektet kommer även att presentera vid ett antal olika utställningar/mässor som t ex Äldremässan i Jönköping. Resultatet kommer att spridas genom den handledning med tillhörande CD-skiva som produceras i projektet och som kommer att skickas till ansvariga enhetschefer i Sveriges kommuner. Effekt En utbildningsmodell utarbetas och som sedan kan användas i hela Sverige för att stimulera olika sinnen och underlätta dialog med äldre personer med demenssjukdom.

Referensgruppen består av projektets samarbetspartners. Samtliga är oerhört engagerade och mån om att projektet ska bli verklighet. De kommer att ha en mycket avgörande och aktiv roll i projektets genomförande. Styrgruppen kommer att ha täta kontakter/möten med referensgruppen under projekttiden. Referensgruppens möten kommer att genomföras i Göteborg och därför har organisationerna utsett representanter som är placerade i Göteborg/Västra Götaland. Referensgruppen består av; Helen Gillquist, avdelningschef, Vård- och äldreomsorgen, Alingsås kommun Monica Berglund, direktör, Tre stiftelser, Äldreomsorg, Göteborgs stad Hanna Settergren, leg dietist, Vård och äldreomsorgen, Kungälvs kommun Agneta Gustafsson, anhörigkonsulent, Kultur/fritid, Äldreomsorgen, Kungälvs Kommun Morgan Allansson, ordförande, Kungälvs Demensförening Christina Wikman Lundbom, geriatriker, Kungälvs sjukhus Kerstin Gunnemark, etnolog, Göteborgs Universitet

Institutionen för Kost & idrottsvetenskap i Göteborg kommer att ansvara för projektets utvärdering med förutsättning att en grupp studenter kan göra det inom ramen för sin uppsats. Kontakt har tagits med universitetslektor Anna Post, för att erbjuda studenter att skriva C- och/eller D-uppsats med utgångspunkt från projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Vänersborg

Liknande projekt

  • Matglad

    Projektet ska med ny teknik utveckla en pedagogisk applikation på ett tydligt och enkelt språk för planering av mat och måltider för personer med…

  • Välkommen på middag!

    Med inspiration från det populära TV-programmet ”Halv åtta hos mig” ska matprojektet ”Välkommen på middag” stötta personer med intellektuell…

  • TAKK-för-maten

    Hushållningssällskapet ska under en tvåårig period utveckla och sprida en app som vänder sig till personer som använder tecken som alternativ…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.