Till innehållet

Välkommen på middag!

Projektet drevs av: Hushållningssällskapet Väst

Beskrivning av projektet

Med inspiration från det populära TV-programmet ”Halv åtta hos mig” ska matprojektet ”Välkommen på middag” stötta personer med intellektuell funktionsnedsättning.

I projektet ska Hushållningssällskapet testa och utarbeta ett koncept som innebär att förbättra den sociala/psykiska hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Med inspiration från det populära TV-programmet ”Halv åtta hos mig” ska middagsträffar genomföras och tillhörande studiehandledning utarbetas. Här utlovas måltidsglädje och social samvaro för människor som behöver lite extra stöd i vardagen.

Att ge verktyg för att förbättra den sociala hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Att genom konceptet:

 • Skapa nätverk för att få nya vänner.
 • Genomföra middagar som inspirerar och ökar den sociala/psykiska hälsan.
 • Få handledning och stöd att planera måltider som är goda och bra för den fysiska hälsan.
 • Bjuda en grupp med tre-fyra deltagare på middag med utgångspunkt från konceptet ”Välkommen på middag”.
Delar som värden/värdinnan (ev tillsammans med de andra inbjudna) får öva sig i:
 • Värdskap/bjuda in
 • Planering
 • Inköp
 • Matlagning
 • Dukning
 • Konversation/Socialt umgänge
 • Efterarbete

I projektet kommer ett flexibelt och lättillgängligt handledningsmaterial riktat till ledare i studiecirklar eller personal inom LSS-verksamhet, att produceras. Materialet kommer att vara pedagogiskt utformat och innehålla tips och idéer att tänka på när man ska laga mat med personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att ge tillämpbara kunskaper kring mat, livsmedel, näring och hälsa samt måltidsmiljö. Handledningen är tänkt att fungera som kunskaps- och inspirationskälla, så att frågorna får en mer central roll i vardagen.
Alla maträtter som tillagas, fotograferas och läggs ut tillsammans med recept på projektets hemsida, facebooksida och Instagramkonto.
Övrigt material, studiehandledning mm kommer att finnas gratis tillgängligt för den intresserade på www.hushallningssallskapet.se och www.fub.se samt www.sv.se
Erfarenheterna från projektet kommer att samlas och dokumenteras på Hushållningssällskapens samt FUB:s samt Studieförbundet Vuxenskolans hemsidor. Projektet kommer därmed att vara en inspirationskälla för andra organisationer.

Referensgruppen består av projektets samarbetspartners. Samtliga är oerhört engagerade och mån om att projektet ska bli verklighet. De kommer att ha en mycket avgörande och aktiv roll i projektets genomförande. Styrgruppen kommer att ha täta kontakter/möten med referensgruppen under projekttiden. Referensgruppen består av;
Judith Timoney, FUB handläggare, Stockholm
Lillemor Holgersson, FUB, Västra Götaland
Cecilia Kristensen, FUB Halmstad-Hylte
Elaine Johansson, HSO, Västra Götaland
Ulf Carlsson, Halmstads kommun
Linda Arontzon, Vuxenskolan Sjuhärad

Hushållningssällskapet Väst, Vänersborg, kommer att vara projektägare och huvudansvarig men genomföra projektet i samarbete med Hushållningssällskapet Halland. Projektet genomförs i nära samarbete med FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) samt pilotgrupper inom Borås stad, Alingsås och Halmstad kommuners funktionshinderverksamhet (=grupp- och serviceboenden).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
Vänersborg

Liknande projekt

 • Mat, musik och minnen

  I projektet ska HS testa och utarbeta en modell för att stimulera minnet och underlätta kommunikation genom inspirerande 40 föreställningar kring…

 • Matglad

  Projektet ska med ny teknik utveckla en pedagogisk applikation på ett tydligt och enkelt språk för planering av mat och måltider för personer med…

 • TAKK-för-maten

  Hushållningssällskapet ska under en tvåårig period utveckla och sprida en app som vänder sig till personer som använder tecken som alternativ…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.