Till innehållet

Matglad

Projektet drevs av: Hushållningssällskapet Väst

Beskrivning av projektet

Projektet ska med ny teknik utveckla en pedagogisk applikation på ett tydligt och enkelt språk för planering av mat och måltider för personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning personer.

Att med ny teknik i form av en applikation ”app” inspirera och ge kognitivt stöd till personer med lindriga till måttliga intellektuella funktionshinder. Matglad-appen kommer att vara ett kognitivt hjälpmedel för personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning i hela landet. Matglad-appen ger förutsättningar för ökad livskvalitet och matglädje i målgruppen samt ger inspiration kring mat och måltider, om mat och hälsa, livsmedelsval och tillagning. Användaren ges ett verktyg för att kunna välja, inhandla och tillaga mat med hänsyn till kvalitet och hälsa i ökad omfattning. Matglad-appem ger även inspiration och tips för att skapa en trevlig måltidsmiljö som stimulerar matlust och matglädje samt ger praktiska tips och råd för att underlätta i vardagen då man lagar mat. Materialet kommer även vara en hjälp till rätten att ha inflytande över sitt dagliga liv.

Målet är att med ny teknik utveckla en pedagogisk applikation på ett tydligt och enkelt språk för planering av mat och måltider för personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning personer i eget boende med eller utan assistans. Applikationen ska vara ett kognitivt hjälpmedel och ge information och inspiration, råd och praktiska tips, matlust och matglädje när det gäller de dagliga måltiderna. I Matglad-appen finns 100 maträtter med stegvisa instruktioner med kognitivt stöd. Recepten är utformade på enkel svenska med bildstöd. Recepten kan man lägga in i en veckomatsedel som sedan kan kopplas till en inköpslista. Testgrupperna består av boende inom service- och gruppbostäder i Borås Stad och Alingsås kommun samt medlemmar i FUB, Attention, Grunden Media i Göteborg och Prima Cura Media i Borås. Målgruppen har ett stort inflytande i projektet och kommer att till största del att påverka innehållet i materialet. En handledning/introduktionsfilm tas fram för att vägleda både brukare och personal i arbetet med applikationen.

1. Utveckla en applikation för inspiration/information för personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning, för planering/tillagning av mat och måltider samt skapa matglädje. 2. Matglad-appen testas av de personer som ingår i testgrupperna. 3. Efter testperioden sker en utvärdering av materialet genom intervjuer och eventuella justeringar görs. En introduktions/informationsfilm tas fram för att vägleda de som ska använda materialet. 4.Materialet marknadsförs och kommer att finnas tillgängligt/länkat från Hushållningssällskapets, FUB:s, Grundens, Prima Curas och Attentions hemsidor. Projektet kommer att presenteras vid  mässor/utställningar, dels på ”Intradagar” i Stockholm och dels på mässan ”Leva och fungera” samt ”Mötesplats funktionshinder” i Göteborg. Dessutom hålls 20 träffar runt om i landet för ambassadörer/berörda inom kommuner. Hushållningssällskapet kommer att säkerställa och stå för projektets/applikationens uppdatering och fortlevnad.

Hushållningssällskapet Väst har det övergripande ansvaret för projektets genomförande men flera andra samarbetspartners som tex Grunden Media, Prima Cura Media, FUB, Attention, är viktiga för projektet. De samverkande organisationerna har en stor och viktig roll för projektets genomförande, utveckling och testar appen under arbetets gång. Testgrupperna består av boende inom service- och gruppbostäder i Borås Stad och Alingsås kommun samt medlemmar i FUB, Attention, Grunden Media i Göteborg och Prima Cura i Borås. Mellan testgrupperna och projektutförarna utbyts information och feedback löpande. Grunden Media/Prima Cura/FUB/Attention och deras representanter följer utvecklingen av materialet under hela projekttiden. Målgruppen har därmed ett stort inflytande i projektet och påverkar innehållet i materialet. En handledning/introduktionsfilm tas fram för att vägleda både brukare och personal i arbetet med applikationen.

Styrgruppen kommer tillsammans med samarbetspartners/referens- och expertgrupp att dra upp riktlinjer för projektet samt säkerställa arbetet under utvecklingen. Flera samarbetspartners som tex Grunden Media, Prima Cura Media, FUB, Attention, är helt nödvändiga och avgörande för att satsningen ska få det genomslag som önskas och för att de insatser som görs ska komma så många som möjligt till godo. De samverkande organisationerna kommer att ha en stor och viktig roll för projektets genomförande, utveckling och kommer att testa appen under arbetets gång. Testgrupperna består av boende inom service- och gruppbostäder i Borås Stad och Alingsås kommun samt medlemmar i FUB, Attention, Grunden Media i Göteborg och Prima Cura Media i Borås.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Vänersborg

Liknande projekt

  • Mat, musik och minnen

    I projektet ska HS testa och utarbeta en modell för att stimulera minnet och underlätta kommunikation genom inspirerande 40 föreställningar kring…

  • Välkommen på middag!

    Med inspiration från det populära TV-programmet ”Halv åtta hos mig” ska matprojektet ”Välkommen på middag” stötta personer med intellektuell…

  • TAKK-för-maten

    Hushållningssällskapet ska under en tvåårig period utveckla och sprida en app som vänder sig till personer som använder tecken som alternativ…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.