Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Med i Matchen (f.d. Yrkesträning för unga lagöverträdare)

Projektet drivs av: Föreningen X-CONS STOCKHOLM

Beskrivning av projektet

Ett projekt som genom arbetslivsorientering och praktisk yrkesträning ska hjälpa ungdomar med kriminell bakgrund och tidigare missbruksproblem samt bristande skolkunskaper att komma in på arbetsmarknaden. "Alla har rätt att vara med i matchen"

Att vara ung och arbetslös är ingen lätt match i dag. 

För de ungdomar som dessutom saknar utbildning, har ett antal prickar i polisregistret, drogproblem och ett gäng kompisar i samma situation är det nästintill omöjligt att komma in på arbetsmarknaden. Många av dessa ungdomar hamnar i stället i kriminalitet och utanförskap och blir till en kostsam belastning både för samhället i stort och för enskilda företag. Att våga anställa en person med problematisk bakgrund kan i det långa loppet vara mer lönsamt för ett företag än att satsa på dyrbar säkerhetsutrustning och skydd.

 

Utifrån detta föddes idén till X-Cons projekt Med i matchen, ett treårigt projekt som genom en kombination av arbetslivsorientering och praktisk yrkesträning ska hjälpa ungdomar med kriminell bakgrund och/ eller tidigare missbruksproblem samt bristande skolkunskaper att komma in på arbetsmarknaden. Projektet är uppdelat i två steg – introduktion med arbetslivsorientering samt yrkespraktik. Under introduktionen får deltagarna kunskap om de förväntningar och krav som ställs i arbetslivet. Därefter placeras deltagarna på en arbetsplats för att få praktisk yrkesträning. Syftet med yrkespraktiken är att deltagarna ska lära sig att självständigt kunna utföra sina arbetsuppgifter och därefter kunna klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Yrkespraktiken sker inom områden som är lämpliga för personer med bristande teoretiska kunskaper och där framtida arbetskraftsbehov finns. Till en början kommer projektet att starta i Stockholm för att sedan även utvecklas på andra orter där X-Cons är verksamt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.