Till innehållet

Med i Matchen (f.d. Yrkesträning för unga lagöverträdare)

Projektet drivs av: Föreningen X-CONS STOCKHOLM

Beskrivning av projektet

Ett projekt som genom arbetslivsorientering och praktisk yrkesträning ska hjälpa ungdomar med kriminell bakgrund och tidigare missbruksproblem samt bristande skolkunskaper att komma in på arbetsmarknaden. "Alla har rätt att vara med i matchen"

Att vara ung och arbetslös är ingen lätt match i dag. 

För de ungdomar som dessutom saknar utbildning, har ett antal prickar i polisregistret, drogproblem och ett gäng kompisar i samma situation är det nästintill omöjligt att komma in på arbetsmarknaden. Många av dessa ungdomar hamnar i stället i kriminalitet och utanförskap och blir till en kostsam belastning både för samhället i stort och för enskilda företag. Att våga anställa en person med problematisk bakgrund kan i det långa loppet vara mer lönsamt för ett företag än att satsa på dyrbar säkerhetsutrustning och skydd.

 

Utifrån detta föddes idén till X-Cons projekt Med i matchen, ett treårigt projekt som genom en kombination av arbetslivsorientering och praktisk yrkesträning ska hjälpa ungdomar med kriminell bakgrund och/ eller tidigare missbruksproblem samt bristande skolkunskaper att komma in på arbetsmarknaden. Projektet är uppdelat i två steg – introduktion med arbetslivsorientering samt yrkespraktik. Under introduktionen får deltagarna kunskap om de förväntningar och krav som ställs i arbetslivet. Därefter placeras deltagarna på en arbetsplats för att få praktisk yrkesträning. Syftet med yrkespraktiken är att deltagarna ska lära sig att självständigt kunna utföra sina arbetsuppgifter och därefter kunna klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Yrkespraktiken sker inom områden som är lämpliga för personer med bristande teoretiska kunskaper och där framtida arbetskraftsbehov finns. Till en början kommer projektet att starta i Stockholm för att sedan även utvecklas på andra orter där X-Cons är verksamt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • SKOLSMART

    Skolsmart arbetar för att gymnasieelever ska veta om sina juridiska rättigheter och skyldigheter på sin arbetsplats - i skolan!

  • Skolträffen

    För att förebygga och minska fördomar skapar vi möten mellan ungdomar från olika områden med olika bakgrund. Syftet är att minska utanförskap,…

  • Skärpning

    Det övergripande syftet är att med lösningsfokus skapa en verklig motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande internet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.